fredag, april 26, 2013

Utmanarrätt , en dörröppnare!
Nu inser ju t.o.m. majoriteten att det är tomt i kommunens kassa. Skulle inte förvåna mig om de skjuter över budgeten till hösten för att flytta fokus från de egna tillkortakommandena till att lägga ansvaret på extra intäkter från regeringen.

Det är bara så enkelt att majoriteten levt över sina tillgångar och snart går det inte att sälja mer för att snygga till siffrorna. Sanningens minut kanske skjuts fram till hösten, men över valet 2014 går nog inte.

Lovade att återkomma till fallet i rankingen när det gäller Kalmars företagsklimat. Det hjälper ju inte särskilt mycket med en massa företagsbesök och projekt om man inte är beredd att förändra det som är orsaken till fallet.
Jag har tidigare pekat på de två viktigaste faktorerna som bidrar till attityder både inom kommunens verksamheter och i samhället i övrigt.
Dels för att de går att dessa faktorer går att förändra utan att skjuta ansvaret vidare till regeringen.
Faktorerna är skattetrycket och inställningen till att välkomna  entreprenörer i den egna kommunala  verksamheten.
Båda dessa faktorer är politiska och när jag ser att man med en Kalmarmodell sätter upp en rad hinder innan man ens prövat Lagen om Valfrihet så förstår man att Kalmar har långt till förändring.
Men vi har ju prövat olika förslag i kommunen och ibland förskjuter vi ju positionerna lite åt det liberala hållet. Med myrsteg, men ändå framåt! Därför lade vi förslaget om utmanarrätten som, rätt använd kan vara en dörröppnare för bättre företagsklimat.
Nedan kan du se vårt förslag till utmaningsrätt som redan finns i ca 30 kommuner.


Motionen:

"Antar Kalmar utmaningen?Kalmar kommuns främsta uppgift är att ge kommuninvånarna service av bästa möjliga kvalité till så låga kostnader som möjligt. Det handlar om att vara sparsamma med skattebetalarnas pengar. En möjlighet att nå dit kan vara att ge privata företag, föreningar och anställda rätt att begära att kommunen upphandlar verksamhet i konkurrens, en så kallad utmaningsrätt.

Utmaningsrätt innebär att företag, föreningar och anställda som ser en möjlighet att bedriva kommunal verksamhet i alternativ regi ska få en chans att göra det genom en begäran att verksamheten upphandlas i konkurrens. Att konkurrensupphandlingar har stora fördelar, ur såväl kvalitets- som kostnadssynpunkt, är de flesta överens om.

Om ett företag, förening eller anställd ser en möjlighet att driva en specifik tjänst eller verksamhet billigare än kommunen men med samma kvalité skall den intresserade kunna begära att få tjänsten eller verksamheten upphandlad. Kommunen skall då inom en bestämd tidsperiod vara tvungen att genomföra en öppen anbudsupphandling av tjänsten eller verksamheten. Utmaningsrätten kan liknas vid medborgarförslag men där företag och anställda kan ge förslag på hur verksamhet kan förbättras. Utmaningsrätt finns i ett 30-tal kommuner idag däribland i t.ex. Kristianstad och Halmstad.

Kommunen skall alltid ha möjlighet att säga nej om det finns synnerliga skäl emot ett sådant förfarande. Kommunen ska även kunna välja att göra upphandlingen tillsammans med någon annan verksamhet, begära in anbud på hela eller delar av en verksamhet etc. Detta utifrån vad som anses lämpligt för att gynna till exempel kvalitetsutveckling men också ekonomi.

Myndighetsutövningar och strategiska ledningsfunktioner kan inte kunna bli föremål för utmaning. Verksamhet som redan är utlagd på entreprenad berörs icke av utmaning under pågående avtalsperiod.

Med anledning av ovanstående föreslår jag fullmäktige besluta

- att införa en så kallad utmaningsrätt i Kalmar kommun i enlighet med motionens intentioner

Inger Hilmansson

Folkpartiet liberalerna

Inga kommentarer: