söndag, juni 16, 2013

Majoritetens nya budgetprocess!

Det har varit ett mycket ojämnt ärendeflöde och man kan ha synpunkter på framförhållningen i kommunens ärendeflod. För jag kan inte tänka mig att det är taktik från den nya majoriteten att planera så många viktiga ärenden vid först kommunstyrelsen och nu  kommunfullmäktige i morgon.
Vid junisammaträdet är dessutom alltid budget inplanerat. Dock är budgetprocessen avbruten i år. 

Det hindrar ju inte majoriteten  att föreslå pengar till serviceförvaltningen, från AFA-försäkringen, som man har "starka indikationer" på att de kommer att betalas till kommunen i höst. Vad gör man med sådana beslut? Vi avvaktar den uppskjutna budget som utlovats i höst, men det var precis det här majoriteten blev avrådd att göra år 2007 när ekonomin skulle räddas förrförra gången.


Vid  KS  anmäldes mer än trettio beslutsärenden och de motsvarade mer än tusen sidor handlingar som vi förväntas sätta oss in i. Man ska då veta att ärenden i sig genererar i ytterligare faktakoll och förankring, och för den som vill vara noggrann blir det övermäktigt.
Nu har vi dessutom begåvats med IPAD, vilket är bra, förutom att mängden handlingar blir helt osynliga för alla utom den som ska sätta sig in i dem.

Förutom att antalet förtroendevalda har minskat flera gånger har antalet  tjänstemän fördubblats flera gånger på samma tid. Allt sammantaget ger det tjänstemännen mera kontroll än politikerna och detta gynnar alltid majoriteten, om ingen vakar över ämbetsmannarollen. När handlingarnas sidor kan öka helt osynligt, gäller det också att fakta och alternativ presenteras så koncentrerat som möjligt.

T.ex. hade det mest omfattande ärendet, Översiktsplanen, kunnat planerats till tidigare i år. Man har haft fyra år på sig sen man började arbeta med den, och det borde med lite framförhållning tagits tidigare. Översiktsplanen förtjänar verkligen sin plats och sin uppmärksamhet.
Vid detta kommunfullmäktige skulle också budget för 2014 presenterats, men den nya majoriteten med Centern på socialisternas sida mäktade tydligen inte med ett budgetarbete, för det avbröts abrupt.

Till saken hör att socialdemokraterna har dragit in augustisammanträdena, så att höstens ärendeflod brukar blir lika komprimerad. Låt mig gissa att det nya budgetbeslutet kommer att få trängas i november, eller i värsta fall december, med en mängd andra ärenden som ska raskas undan innan juluppehållet. Att dra in på augustisammanträdet startade valåret 2010 så att majoriteten plötsligt inte behövde svara på interpellationer eller stå till svars i en debatt precis innan valrörelsen.

Så i morgon gäller det att ta med matsäck med godis frukt och CocaCola. För till råga på allt, har den nya majoriteten beslutat att det sammanträde som arbetsutskottet brukar ha på tisdagar, nu ska förläggas på lunchen i morgon.

Där ska bl.a. beslut om inbjudan till samråd över Ölandshamnen presenteras. Jag kommer att lämna en protokollsanteckning, så som vår ledamot Kent Pettersson gjorde i samhällsbyggnadsnämnden.
Vi går självklart alltid med på samråd och att samla så bra beslutsunderlag som möjligt. Vi skriver sällan protokollsanteckning inför samråd, men här skriver vi några synpunkter redan innan.Inga kommentarer: