onsdag, juni 12, 2013

Studie- och yrkesvägledning- igen

Arbetsmarknadsläget och åtgärder mot ungdomsarbetslösheten.
Idag har vi fått lite koll på läget när regionförbundet kallat till konferens om dessa för oss alla så viktiga frågor.
Jag var den enda  förtroendevalda från Kalmar idag, men det är många intressanta satsningar som har
gjorts och görs , ofta inom ramen för EU projekt.
Detta bör självklart vara mera långsiktigt arbete än ett projekt!

Studie och Yrkesvägledare har fått kompetenshöjning inom socialfondsprogrammet, och någon beskrev att det är första gången under hennes tjänstgöring som studieoch yrkesvägledare, som hon fått en liknande satsning.
Folkpartiet har ju föreslagit fler behöriga studie och yrkesvägledare , men majoriteten svarade med  att man skulle omorganisera  med gymnasieförbundet som ju har en fungerande organisation. Risk för att det istället blev en brist även på gymnasienivå alltså.

Detta är ett otroligt viktigt område att ha väl uppdaterad kompetens för att ungdomar tidigt ska hitta rätt utbildning och spår i arbetslivet.
Många hoppar kanske av gymnasiet för att de inte just hittat en motivering.
RAMP som är ett lyckat projekt, är ju i princip en sådan vägledning som borde finnas tidigt i grundskolan.

Att stärka självförtroendet för unga människor och ge dem framtidstro är ju halva vägen till att de vågar söka sig utanför den egna invanda kretsen.

Avslutningsvis fick vi ett lyckat exempel från Södermöres kommundelsnämnd om generationer i samverkan. Detta var från början ett projekt för att i tidiga år intressera barn för omsorgen.
Det är ju också ett sätt att bygga broar och öka förståelsen mellan barn och äldre.
Kul grepp att barn i förskola och skola och äldre träffas regelbundet.


Lite kul också, när vi igår lämnade in en motion om att stärka närdemokratin i Södermöre!
Redan när denna nämnd var på försök, föreslog jag i dåvarande Gata- Parknämnd att
Parkskötsel just kunde läggas ut på entreprenad, med början i Södermöre.

Nu har jag ju också lämnat in en motion om utmaningsrätt i kommunen, och blir det verklighet så kan ju vilken entreprenör som helst prova en upphandling om de tror att de kan göra arbetet effektivare  än kommunen.
Inga kommentarer: