torsdag, juni 06, 2013

Viktig gemensam dag för frihet och demokrati!


Det finns många förklaringar till varför vi idag firar vår svenska nationaldag, men jag tycker det är viktigare ATT vi firar en gemensam dag för Sveriges frihet och demokrati. Idag uppmärksammar vi också de personer i vår kommun som fått  sitt svenska medborgarskap.
Det är en fin tradition och i dag  uppmärksammar vi också ungdomar som är goda förebilder, och jag tror att denna tradition kunde utvecklas ytterligare.
 
Några tycker att vi måste gå ut ur EU för att kunna fira vår självständighet, men då måste man påminna sig om hur självständigt Sverige var innan. Räntan åkte upp och ner, inte för att vi själva ville det och att svenska kronan attackerades berodde kanske snarare på vår  tidigare självbild av att vara osårbara.
Det var då de flesta insåg att vi är starkare i ett större sammanhang.
 
Våra närmaste grannar österut är i dag demokratier och det ska vi vara otroligt tacksamma för.
När vi ser vad människor offrar världen  runt för sin frihet och demokrati bör vi påminna varandra  om att demokratin måste vårdas även i Sverige.
Fritt valda kan med  många små  myrsteg  till slut bli egenmäktiga förtryckare om de bara omges med jasägare.
 
Nationaldagen ska påminna oss om att friheten och demokratin är värd att kämpa för. Det gäller i kommuner såväl som nationellt! Det gäller i föreningslivet och privat, men vill vi ha en fungerande demokrati, måste fler arbeta i politiken. Därför hoppas jag att många fler vill dela ansvaret för de politiska frågorna i Kalmar kommun. Alla behövs och alla kan bidra!

Inga kommentarer: