lördag, juli 20, 2013

Med facit i hand...


Åklagaren inleder inte någon förundersökning om uttalanden mot mig och har tydligt beskrivit varför dessa uttalanden som hon bedömer som högst olämpliga, inte är brottsliga i lagens mening. Jag litar på rättsväsendet och jag har ju också varit nämndeman och vet att det kan vara skillnad på lagens mening och på den allmänna rättsuppfattningen.
Ibland leder ju också påtryckningar från det allmänna rättsmedvetandet till att lagar och förarbeten skrivs om. På så vis har ju alla män och kvinnor, unga och gamla, och ni är många som blivit upprörda över hur två vuxna män kan uttrycka sig, också bidragit till att vi snart kanske får en annan tillämpning av skyddet för den personliga integriteten.

De flesta försöker lära barnen att visa respekt för varandra, även om de inte gillar varandra. Det vore bra om hela samhället ställde upp på den linjen.

Den som sitter med facit i hand när provet ska göras, fuskar. 
Säpo var mycket noga med att det INTE skulle vara en enskild person som stod bakom anmälan, beroende på bedömningen att detta var ett angrepp inte bara på mig utan på alla politiker som har en misshaglig åsikt. Jag är glad att det var Bertil Dahl, och inte Johan Persson som tog tag i ärendet.
Jag är väldigt stolt och glad att ingen i mitt parti gjort partipolitik av detta, utan har låtit processen ha sin gång i fred. Jag tar gärna del av en analys om vi kan bli bättre på att förebygga och hantera liknande situationer.


Johan Persson tyckte nu, med facit i hand, att beslut om anmälan kunde väntat från torsdag till nästa tisdag då arbetsutskottet samlades, och det visar bara att han inte kan förstå konsekvenserna av att ett sådant uttalande, som redan legat i en vecka på nätet skulle få flera dagars spridning till.
Det är så många som hävdat att det aldrig hade blivit någon polisanmälan om Johan Persson fått råda, och jag börjar faktiskt tro att de har rätt.

Kalmar är i vissa sammanhang en väldigt liten stad. Det var ju via B-G Svedjenäs blogg som Johan Persson kommunicerat till media/allmänheten och på den den aktuella podcasten beskrivs Anders Andersson som en kompis.
Johan Persson var också väldigt tidigt ute med att betona att de har bett mig om ursäkt.
Förlåtpodcasten gav inte uttryck för ånger. Jag blev faktiskt varnad att lyssna på den.

En ursäkt måste följas på att man har förstått vad man har gjort, att man ångrar sig och att man visar vilja att ändra beteende.

Som en upplysning kommer jag inte att strömlinjeforma mig för att slippa påhopp, utan fortsätter mitt politiska arbete med ny energi efter en underbar sommarledighet!


Inga kommentarer: