måndag, juli 01, 2013

Välkommen till en mera liberal utbildning!Nu är grovjobbet gjort att bryta en "utveckling" i S-skolan där eleven fick ta hand om sitt eget lärande, och på sina egna villkor. Jag har själv vistats i klassrum på 80-talet där prat och sorl beskrevs som en "kreativ miljö", och som då var socialdemokraternas syn på skolan. När man själv som vuxen inte orkar vistas i ett klassrum, är det ju lätt att tänka sig in i hur det är för lärare och elever att vistas där dag efter dag.
Nu ropar alla på förändringar! Men det tar tid att förändra i en demokratisk process som berör så många människor och proffessioner. Och det har tagit tid, men det är en helt ny utbildning och skoltid för de barn som börjar nu i höst!

Kom ihåg att de nya förändringarna precis är beslutade och nu ska de genomföras. Det tar tid att bygga upp det som raserats under så många år av socialistiskt styre.
Nu mäter vi  resultaten i skolan på ett proffessionellt sätt och resultatet är förfärande.
Då vaknar plötsligt socialdemokraterna, och skyller alliansen för den socialistiska skolpolitik som faktiskt verkat fram tills nu. Den politik som släppt vidare barn under alla skolår, där barn gått ut sitt nionde år utan att ens kunna läsa och skriva. Vilka förutsättningar fick de med sig?

Många partier träder nu fram och, helt plötsligt vill alla ha initiativet i skoldebatten. Den insikt om utbildningens plats i utvecklingen som folkpartiet och Jan Björklund slagits för under alla år, finns nu i de flesta partier, och det är bra.
Men det finns brister kvar att rätta till. Eller luckor att fylla. Man glädjas, men man ska aldrig slå sig till ro med att man gjort ett bra jobb. Redan då är man hjälplöst efter.

Redan i juli 2006 skrev folkpartisten och idag europaparlamentarikern Cecilia Wikström i Svd i sitt förslag om litteraturkanon :
"Den som inte förmår att artikulera behov och känslor på ett sätt som vinner gehör och får acceptans hos omgivningen riskerar att hamna i utanförskap. De flesta svenskar lär sig svenska språket, värderingar och sociala koder i hemmet, medan andra helt måste förlita sig på att få dessa kunskaper i skolan."
Igår flaggade Göran Hägglund också för en litteraturkanon.
Lite farhågor finns, mest inför vem som skulle tala om för skolan vad som var viktigt att läsa, men de flesta inser nog att det inte är politikerna som ska tycka i denna fråga, och det är bra.

Frågan har nu mognat, och allt fler inser att bildning är både en rättvisefråga och en tillväxtfråga.
Hörde i radio härom veckan att svenska affärsmän knappt kan föra ett kultiverat samtal vid en middag (vilket kanske ibland är ett effektivt smörjmedel innan en förhandling) om inte de övriga spelar golf eller fotboll.
Detta var naturligtvis väldigt generaliserande, men tänk om vi i Sverige missar viktiga kontakter för att vi missat bildningen i skolan! Kulturen är en del av den viktiga infrastruktur som vi också behöver investera i!


Kroatien blir idag EU:s 28 medlemsland efter tio års förhandling och anpassning. Grattis Kroatien!
Litauen blir ordförandeland och under Greklands ordförandeskap nästa år, väljer vi de parlamentsledamöter, vi vill ska styra den europeiska unionen under de kommande fem åren.

 Inga kommentarer: