onsdag, augusti 07, 2013

Genväg är ofta senväg!

Har nu tagit del av Intressegruppen för Linneuniversitetet i Kalmars synpunkter och de bekräftar de
erfarenheter som vi tyvärr haft anledning att kommentera vid flera tillfällen då program och planer presenteras. Man förstärker det som gagnar den önskade inriktningen och tonar ner eller utelämnar det som talar för ett annat alternativ.

Tyvärr är det sådant som gör att de som vill arbeta seriöst med politiken, känner att de får strida  så otroligt hårt för bra faktaunderlag, att det blir dem övermäktigt. När det gäller lokaliseringen av universitetet är det ju , som jag belyst tidigare, också så tydligt uttalat i kommunikationsplanen att man snarare ska övertyga och övertala än att kommunicera fakta med invånarna i Kalmar.

Nu får vi veta att Länsstyrelsen begärt in remissvaren INNAN de lämnar sitt svar. Man hoppas ju att länstyrelsen  betänker sin självständiga roll som myndighet och inte blir politisk. Länsstyrelsen ska särskilt värna riksintressen, hälsa,risker och säkerhet. De ska också bevaka att lagar efterlevs och att miljönormer beaktas så man hoppas ju att de har varit med som rådgivare i ett tidigt skede.
Det  intrycket får man dessvärre inte när man läser detaljplanen.

Vi har ju lite lärdomar att dra
- Arla riskerar att få skärpta miljö och säkerhetsregler när området intill ska bebyggas. Ansvaret med ökade kostnader riskerar att läggas på det befintliga företaget. Risken är densamma för  hamnens företag.
- Arenan där investeringen inneburit att det sportsliga fått stå tillbaka. Framgången ligger aldrig paketerad i en ny byggnad. Det kan bli precis tvärtom.
- Gota Media, där vi hade invändningar mot att man inte belyst hur man skulle lösa de frågeställningar som fanns, och där vissa lösningar borde varit på plats innan man släppte igenom detaljplanen. Genvägar är ofta senvägar!Inga kommentarer: