fredag, augusti 16, 2013

Med fokus på tillväxt!

 

Sveriges kommuner och landsting , SKL, tror på en stabilare tillväxt trots den svaga konjunkturen.
Skatteunderlaget växer med 3,5 procent 2013 och med 3,2 procent 2014.
Det visar att landets regering, trots att många anser att det är för lite action utåt, jobbar hårt med för att kommuner och landsting och alla landets företagare ska ha stabila förutsättningar att jobba med.
 
Det är inte mycket fokus på kärnverksamheterna i Kalmar i dessa dagar,  Men action är det!
Det är verkligen järnmän och järnkvinnor som ger järnet här i morgon. Heja! Heja! 
 
Men jag tror vi också ska fokusera lite på det som ger långsiktig tillväxt i kommunen - året om och många år framöver.
 
Industrins förutsättningar är i förändring och därför har Jan Björklund, FP, föreslagit att gymnasieskolans teknikprogram ska utvecklas. Förändringarna kräver riksdagsbeslut och därför var det bra att både
Åke Svensson, teknikföretagen och Anders Ferbe IF Metall medverkade när förslaget presenterades.
 
Här nedan är ett litet utdrag ur mitt alternativa yttrande (för Folkpartiets räkning) från kommunstyrelsen om tillverkningsindustrin i Kalmar Län.
Jag tycker det sammanfaller ganska väl med de nya förslagen, men var faktiskt väsensskilt från det yttrande som socialisterna i Kalmar lämnade till regionförbundet. Kände mig därför nödsakad att skriva ett eget yttrande:
"Vi instämmer i de slutsatser som regionförbundet gör, men vill understryka vikten av en ökad kunskapsproduktion på alla nivåer och inom tillverkningsindustrins samtliga områden.
I samband med att tillverkningsindustrin har ökat produktiviteten har den även ökat sina immateriella investeringar som till stor del utgörs av FoU tjänster. Vi ser investeringar i kunskap som den viktigaste vägen att behålla konkurrenskraft och locka kompetens till vår region. Nu producerar och säljer tillverkningsföretag också alltfler tjänster som ett komplement till sin produktion, vilket innebär att produktiviteten inte enbart mäts i materiella tillgångar."
"Svenska teknikföretags förmåga att möta den globala konkurrensen och den snabba tekniska utvecklingen bygger på god tillgång på kompetens inom sektorn, på alla utbildningsnivåer." om varför regeringen påbörjar detta arbete.
 
Folkpartiet kommer i budgetförhandlingarna också att bl.a. prioritera införandet av ett nytt lärlingssystem  för att minska ungdomsarbetslösheten och för att gynna Sveriges framtida konkurrenskraft.

   

Inga kommentarer: