torsdag, augusti 22, 2013

Ingen budget - största skillnaden med C i majoritet!

Intressant att S nu ska mota ut C ur riksdagen genom att ta deras landsbygdsfrågor. Nu är det ju inte så många år sedan C skulle bli ett liberalt parti och ta Folkpartiets väljare, så det är inte ovanligt i politiken. Jag minns att C i princip plagierade  vårt EU- positiva partiprogram för EU- valet rakt av. Jag hade varit med och skrivit det och det var lite märkligt  att debattera mot ett parti som hade haft en helt annan inställning i tidigare debatter. Och alla centerpartister hade dessutom inte nåtts av förändringen så det blev lite olika C-budskap ibland.

Socialdemokraterna har här i Kalmar valt en mera framgångsrik väg att försvaga C. De har med tunga poster köpt över C   till majoriteten men det är i praktiken ändå Johan Persson som styr, eftersom makten nu till stor del ligger utanför beslutsprocesserna. Han har redan under förra mandatperioden tagit landsbygdsfrågorna från C men Anders Andersson försöker i en debattartikel tala om att de har gjort skillnad i majoritetsarbetet.

Ja, man kan ju säga att de har gjort den skillnaden att S,V och C- majoriteten i år har avbrutit budgetarbetet och skjutit det framför sig.
Så den största skillnaden Centern har gjort i Kalmar kommun det är att bidra till att det inte blev en budget som nämnder och styrelser kan arbeta med under hösten.
Istället har de gjort precis tvärtemot det vi bestämde i budget i balansarbetet 2007. De kommer med utspel om satsningar som inte ännu är finansierade.

Han skryter nu med det vägunderhållet som alla vet behövs. Revisorerna har visat på brister i det löpande vägunderhållet och visat på att budgeten inte är uppräknad som den skulle vara. Hastiga beslut  
riskerar att leda till hastverk och ett sämre grundarbete  måste göras om igen tidigare än om man planerat långsiktigt.

Men någon skillnad har C inte gjort, när det gäller majoritetens ovana att handla för pengar som man inte har. Snarare har de ( åtminstone den trogna klick som nu får vara undertecknare)  med detta visat att de inte alls passade in i alliansen. Vi hoppas att den ansvarsfulla halvan av Centern får lite mer inflytande framöver.
För hör och häpna!
De pengar som ska betala detta tillfälliga vägunderhåll finns ännu inte i kommunen. Majoriteten lutar sig mot att att regeringen skall skjuta till lite mera överskott från sjukförsäkringen . 

Får jag gissa att höstbudgeten blir en valbudget med många ofinansierade löften. Risken är överhängande att den klubbas vid ett kommunfullmäktige där man pressat in så många andra tunga ärenden, att vi i oppositionen inte ska hinna sätta oss in i detaljerna utan helst tröttna på att debattera innan vi är framme vid ärendet om budgeten.Inga kommentarer: