söndag, april 13, 2014

Balansgång på slak lina...

Skotten i Sarajevo startade första världskriget.

Men inte riktigt. De var bara droppen på en bägare som hade fyllts till brädden.

Så är det självklart i Ukraina också.
Ukrainas ledning har under lång tid underminerat sitt förtroende och korruptionen har  varit utbredd. Minoriteters rättigheter har inte tagits tillvara på ett bra sätt. Måttet på demokratin mäts bl.a.  i hur majoriteten behandlar sina minoriteter!

Några ville göra sig mer oberoende av Ryssland och  knyta landet närmare EU. De håller sig inomhus och ligger lågt. Stora delar av den ryska befolkningen i Ukraina som följer rysk media, helt dikterad från Kreml,   drömmer sig  tillbaka till tider ”då vi inte hade några konflikter ”.

 Vad man glömt är att ingen fick kritisera den ryska ledningen då och ingen får kritisera den ryska ledningen idag. Då blir det självklart  inga konflikter!  Men då blir det heller ingen utveckling till demokrati och frihet. Det var denna frihet människorna i Ukraina ville vinna.

Nu gynnas Putin av en konflikt där han kan visa sin överlägsenhet och också flytta fokus från de egna ryska problemen.

Nu pågår Krimscenariet gånger flera i Östra Ukraina och Putin säger att
Ryssland ska skydda ryska medborgare. Tar han sig rätten att gå in i vilket land som helst där ”ryssar” är missnöjda med styret? Då har vi en helt ny framtid att förhålla oss till.

Ryssland utesluts nu från prestigefyllda möten och man undrar när Putin anser att han har förlorat så mycket i anseende att makten måste vinnas med andra medel.

I dessa lägen hade jag hoppats att EU kunde vara starkt och tala med en röst.

Dessvärre arbetar så många krafter i EU och i Sverige med att försvaga EU, och extrema partier både till höger och vänster vill lämna EU eller se unionen helt fragmenterad. De vill också ha en gammal tid tillbaka när alla skulle göra på samma sätt och länderna var isolerade och tullmurarna höga. Jag hoppas att oron i vårt närområde  väcker människors engagemang för EU och varför EU en gång bildades.

Aldrig mera krig.  Balansgång på slak lina.
Vad gör FN?

 

Inga kommentarer: