onsdag, april 02, 2014

Kalmar behöver mer verkstad!

Idag har kommunen haft topp 100 frukostmöte (utan frukost).
Vi fick en redovisning från Grufman Reje som med en specifik databearbetning under tre år följt aktiebolagen i länet . Det såg ju lysande ut för kommunen och bekräftade att tjänstesektorn är väldigt stark i staden medan verkstadsindustrin är det lite svagare benet . Det bekräftade också att vi inte bara har ett kraftcentrum i Kalmar län.
Dock måste man titta lite mer på vad varje uppgift står för innan man kan dra några vidare slutsatser av själva undersökning.

På eftermiddagen var vi bjudna av Företagarna till Malkars gym och där lyssnade vi till Göran Malkar och företrädare för Företagarna.
Kalmar har sjunkit i svenskt näringslivs ranking och upplevelserna från företagarna måste tas på stort allvar om ambitionsnivån om top 100 ska uppnås.
Alla partiers företrädare fick två minuter egen taltid och därefter en frågestund och en liten kort minidebatt. Jag fokuserade på det vi drivit under  åren en minskning av skatten i nivå med våra jämförelsekommuner, släppa in entreprenörerna och satsa på utbildade studie och yrkesvägledare som verkligen kan motivera och leda barnen tidigt i skolan. Men mest intressant är naturligtvis att lyssna på företagarna. Man lär sig något viktigt varje gång!

Majoriteten upprepar som ett mantra att det ska bli 450 bostäder i år.
Jag hittade en gammal debattartikel från en tidigare majoritet "Ett av de stora hindren för Kalmars fortsatta utveckling är bristen på bostäder. Vi har redan tidigare gjort en rejäl satsning genom att öka resurserna för att få fram fler detaljplaner. Idag finns det i princip klara planer för över 1 000 nya bostäder."
Gissa när denna debattartikel skrevs? Svar tisdag 22 maj 2012.
2012 blev det 95 bostäder byggda och 2013 byggdes 85 bostäder, sen får var och en värdera trovärdigheten från majoritetens debattartikel idag då de påstår att 450 bostäder är i produktion.

Dagens debatt artikel från nuvarande majoritet har rubriken "Det går bra för Kalmar" Klädsamt nog beskriver de den privata företagsamheten, men ändå så nära att den ska spilla över på den kommunala verksamheten.
Sveriges Kommuner och Landsting avrådde Kalmars ledning redan år 2007, när kommunens bräckliga ekonomi blottades första gången, att blanda ihop Kalmar kommuns företag och Kalmars kommunala verksamheter. Det ger missvisande information till både anställda och till kommunens invånare.

Regeringen har ju gått företagen till mötes och genomfört en rad förbättringar och nu senast när det gäller sjuklöneansvaret.
Jag besökte i början av veckan en lokal företagare som beskrev hur beroende man är att de tider kommunen förespår stämmer. Helst både snabbt och rätt men viktigast är att det är rätt tidsangivelser.
Här har jag i en motion föreslagit timredovisning för att få ett bättre planeringsunderlag men även en bättre kostnadskontroll. Men det var inget man var intresserad från majoriteten i Kalmar. 

I morgon blir det  chefsträff med föredragning på Ekerum hur man arbetar i Stockholm med resultatstyrning och mål. Sen ska vi få veta mer om Familjen Kamprads stiftelse.

 
 
 

Inga kommentarer: