fredag, juli 18, 2014

Höj rösten för demokratins skull!

Alliansregeringen har tillsatt en utredning om demokratisk delaktighet och inflytande. Utredare blir Olle Wästberg  och uppdraget är att bredda engagemanget inom den representativa demokratin och stärka individens möjligheter till delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan valen.

”Demokratin bygger på att människor kan, vill och vågar att engagera sig,” säger  demokratiminister Birgitta Ohlsson,FP.

Är det högt i tak i Kalmar? Vem granskar makten här?

Demokrati innebär också att olika åsikter kan få brytas mot varandra, men i här tystas ofta en ny åsikt som bakåtsträvande. Detta bekräftas också i boken ”Den skenhelige svensken”, som belyser den osynliga korruptionen, speciellt i kommunal verksamhet.
 
Tystnaden breder ut sig. Men det är inte hälsan som tiger still!

I Kalmar beskrivs blockpolitiken som fördummande. Det är i sig fördummande att uttrycka sig så. S vill endast splittra ett väl fungerande allianssamarbete. Det lyckades i Kalmar på grund av doften från maktens köttgrytor som Centern inte kunde motstå.

När kommunledningskontoret omorganiserade avvecklades informationsenheten för att några månader sedan uppstå som en kommunikationsenhet. Informationen åt oss i lättsvalda kommunikationsportioner. Att stöpa alla i samma åsiktsform i sann socialistisk anda ger ju inte utrymme för dissidenter eller ”negationer” som går emot strömmen.
Jag såg ett kusligt reportage från den ryska OS- byn där man hade lärt sin läxa. ”Alla” man frågade tyckte OS- byggena  var en bra satsning! Det var den positiva information alla länder fick inför olympiaden. Att många, fråntagna sina pass, jobbade gratis vet vi nu. Inga kollektivavtal i denna socialism, trots att Putin gjorde många besök under byggtiden.

 1998 styrdes Sverige av socialdemokraterna. Valdeltagandet i Sverige var rekordlåga 81, 39 % och Britta Lejon blev demokratiminister. När hon strax efter tillsättningen tillfrågades, tillstod hon att hon  kunde tänka sig röstplikt för att få upp valdeltagandet. Ett säkert sätt att nå sitt mål, men hon stoppades!

2002 var valdeltagandet 80,11%.

År 2010  efter en Alliansperiod var valdeltagandet 84, 63 %. Vi hoppas detta var ett trendbrott.

Även i Kalmar är valdeltagandet sossarnas mått på  demokratin, men det handlar ju om så mycket mer än det. Det handlar om inflytandet mellan valen. Då räcker det inte att kommunicera till utvalda grupper . Då måste den politiska  ledningen tåla andras åsikter utan att tysta dem som gnällspikar eller bakåtsträvare. 

Jag är väldigt glad att Alliansens demokratisträvanden  sträcker  sig lite längre. Vi liberaler i Kalmar   vill ha mera öppenhet och inflytande och en tillåtande atmosfär  i Kalmar kommun. Demokrati är en av våra främsta prioriteringar i Kalmar och får vi majoritet i höstens val blir Kalmar en mera öppen och därmed också effektivare kommun. Du ska kunna påverka även mellan valen. Din röst gör skillnad!

 

 

 

 

 

 

Inga kommentarer: