söndag, juli 06, 2014

Det ska löna sig att utbilda sig och att arbeta!


Socialdemokraterna sveps nu med i en vänsterflod som lovar allt till alla.
Vissa kommuner har t.o.m. förvägrat sina anställda de statligt betalda karriärlönerna, därför att lönerna skall vara "rättvisa". När inte kommuner och landsting klarar av att ge duktiga anställda mera lön är statligt riktade löner i samarbete med facken, enda chansen.

Kommunals starka ställning har också varit ett hinder för deras egna medlemmar att ta steget och utbilda sig till sjukssköterskor.Jag kan verkligen, som landstingsanställd narkossjuksköterska, bekräfta att man inte alltid klarat av att ge akademiskt utbildad vårdpersonal en differentierad lön.
Ett år minns jag, skulle några få trehundra kronor!! mer än de övriga.

Men chefen klarade inte att motivera sitt beslut och stå för att några var lite bättre, och då bör man självklart inte vara chef. Alla har rättighet att veta varför lönen betalas ut och vad de ska göra för att uppnå en högre lön nästa gång. Hittills har det varit i vården som i skolan. När man lämnar eleverna och klassrummet höjs lönerna.

Jan Björklunds karriärlöner är kopplade till att läraren stannar kvar i klassrummet och kommer verksamheten till godo.

Hur gick det då hos oss på landstinget?
Tro det eller ej men nästa år fick de övriga  sina trehundra för att komma ifatt! Därför blir det helt fantastiskt roligt att följa hur urvalet ska ske så att några ska få en högre lön, men ändå vara kvar hos patienterna. För de duktigare medarbetarna finns. Men finns cheferna som är kompetenta nog att motivera och stå för den nya lönebildningen? Och finns stödet bakom dem?
När någon ska få femtusen mera än övriga kollegor krävs att cheferna är närvarande i verksamheten och ser vad som pågår. Och vågar stå för beslutet . Nu prövas ledarskapet.

Men värst av allt är att de rödrosagröna vill föra en så tillväxthämmande politik att det inte blir tal om höjda löner alls i offentlig sektor. Om man inte bor i Kalmar. Här höjer socialdemokraterna skatten utan att blinka. Det märktes ju inte så länge regeringen sänkte skatten, men skulle det bli ett maktskifte kommer även statliga löneskatten höjas. De redan sämre bemedlade får det ännu svårare.
Och kanske har socialdemokraterna i ett huj klarat av att höja inkomstskatten i nivå med pensionärernas. Tänk så rättvist när alla har samma skatt.

Jag tyckte att skillnaderna mellan de rödrosagröna och oss liberaler blev tydligt i Jan Björklunds tal. En tillväxthämmande politik slår mot både de som har det sämst och i huvudsak mot kvinnorna. Karriärlöner i offentlig verksamhet visar en tydlig skillnad på hur vi liberaler vill lyfta kvinnodominerande yrken. Tack för den Jan!


Inga kommentarer: