tisdag, juli 22, 2014

Vi bakar en större kaka!

Det har uppstått väldigt intressanta dimensioner  med  socialisternas förbud mot "vinster i välfärden." 
På socialdemokraternas partikongress förra året, pressades partiledningen till en reträtt just i denna fråga och fick ge vika för vänsterfalangen , som nu är ganska stor, inom partiet. En sten till i vänstervågen (t.ex. beslut att avveckla kärnkraften), så tippar hela sossepartiet, och om de skulle vinna, gud förbjude, skulle många företag gå under.
 
Vänsterpartiet hakade skickligt på sossarnas splittring och förbjöd vinster i välfärden. Vänstern har inga problem med konsekvenserna av sin politik, bara det låter bra. För vänstern finns ett säkert recept på överbudspolitik och det är skattehöjning. Socialdemokraterna i Kalmar kan förutom skattehöjning även tänka sig att "finansiera" med en såld fastighet eller bolag om det skulle behövas lite mera pengar till underhållningen. 
 
Höjd skatt är en utväg som inte finns för den enskilde företagaren och därför behöver de en buffert, men även en vinst, att betala av på ett redan insatt kapital. Osäkerhet är det värsta näringslivet vet och sossarna , om de skulle vinna valet,  vet inte om de måste samarbeta med vänstern på grund majoritet eller egen inre opinion. Dessutom är de gröna nu alltmer röda än de röda, för att inte tala om de oberäkneliga rosa. Alla har ett koncept att betala sina önskelistor. Skattehöjning.
 
Allianspartierna har också fyra olika inriktningar, men vi har visat vad vi vill och vi har visat att vi kan regera tillsammans. Men det har varit försvårande med SD och jag tror att när det börjar brännas och människor väger alternativen, hellre ser en regering som t.o.m. ökat antalet arbetade timmar under den värsta lågkonjunkturen. Sossarnas politik myntade uttrycket jobblös tillväxt med hög arbetslöshet trots högkonjunktur.
 
Hur kommer man som kommun bäst undan att med att låtsas ha en öppen dörr till företagen, men ändå i praktiken ha den så stängd att de inte har en chans.
Med LOV (Lagen Om Valfrihet) måste kommunen ställa upp med samma villkor som man begär av företagen. Hur sjutton ska man göra då?
Jo man gör en Kalmarmodell av LOV och sätter en så låg ersättning att företagen inser att ingen kan bedriva en god välfärd med dessa villkor, inte heller kommunen. Men- inga nya företag- ingen jämförelse och man kan som socialister i ett fortsatt monopol vara trygga med att ingen invånare kan välja bort kommunens välfärd. 
 
Men vi har ju några privata särskilda vård och omsorgsboenden. Ja, men de är undantagna från LOV och upphandlas genom LOU. Då kan kommunen sätta upp ännu fler mertjänster (som inte ens kommunen själv har) och anta ett bud med en lägre kostnad än kommunen. Dessutom är kontrakten på tre år vilket inte direkt ger företagen förutsättningar för långsiktiga satsningar. För den enskilde företagaren som vill utveckla verksamheten inom något nytt område, finns inget utrymme i upphandlingen. På så sätt kan man  låtsas ha kakan medan man äter upp den.

Jag vill istället baka en större kaka!


 

Inga kommentarer: