fredag, november 21, 2014

Nej till subvention av statligt P-garage!

Kammarrätten och Kalmar kommun brevväxlar angående kommunens subvention av en statlig parkeringsanläggning i Kalmar.
Det är Davids kamp mot Goliat, men väl så viktigt att detta ärende prövas. Man kan verkligen fråga sig om Kalmar kommuns skattebetalare ska subventionera universitetets parkering, när man lägger kraftiga besparingar i vård och omsorg och inte har råd att rusta upp en utsliten simhall.
Varje ny etablering ska bära sina egna parkeringsanläggningar  och Kalmar kommun har sedan många år tillbaka underlåtit att bygga ett centralt parkeringshus.
Sedan år 2006 , då min motion om parkeringshus lades i ”utredning”, har detta parkeringshus utlovats i valet 2010 och i valet 2014. I majoritetens budget nu, finns inte heller pengar för ett parkeringshus, men det finns ett symboliskt belopp angivet som ett objekt tillsammans med en flera sidor lång önskelista i övrigt helt ospecificerad i tid och kostnader.

 Vänstermajoriteten  anser sig inte ha råd att bygga det centrala parkeringshus som är en förutsättning för stadskärnans utveckling, men samma majoritet subventionerar samtidigt en statlig P-anläggning som inte alls gagnar stadskärnans besökare under affärstid.
Självklart är det exploatören som ska bygga och betala tillräckligt många parkeringsplatser i samband med etableringen i hamnområdet. Det kan ju kanske också anses prejudicerande så att alla nya etableringar helt plötsligt begär att få en subventionerad parkeringsyta.
Majoriteten i Kalmar har nu lämnat in en budget för 2015 där de minskar marginalerna till en procent  i överskott och ökar sårbarheten genom att
endast självfinansiera sina investeringar till 50%. Dessutom har de, ovanpå  tre procent i besparing   år  2009,  nu lagt ytterligare en procent.

Vi har sedan många år föreslagit en total genomlysning av den kommunala verksamheten i syfte att spara och effektivisera. Kommunens kostnader ligger 140 miljoner kronor över standardkostnader för jämförbara kommuner så det går att spara, men det ska ske på ett genomtänkt sätt.
I skenet av dessa besparingar kan man också verkligen fråga sig hur man kan tänka sig att subventionera ett statligt parkeringsgarage med ungefär den summa man nu utsätter verksamheterna för under 2015.
 

Inga kommentarer: