tisdag, november 25, 2014

Nu gör vi det som inte majoriteten i Kalmar klarade!

Idag har kommunstyrelsen samlats i Kalmar. Tydligen är det så många ärenden att man redan nu vet att man också behöver ett nytt styrelsemöte om en vecka. Det var annars inte fler ärenden idag än att vi hunnit med några till och , kanske sparat både tid och pengar.

Huvudnumret idag var ju budget, eller ”verksamhetsplan med budget” som man valt att kalla det i år. Jag vet inte varför upplägget för budgeten ändras ständigt, men vill man göra det svårare att följa upp förändringar eller långsiktiga mål, så har man lyckats. Jag ställde en fråga om när majoriteten har ambitionen att återgå till en ambitionsnivå som medger en hållbar ekonomisk utveckling, men det kunde inte kommunstyrelsens ordförande svara på.
Trots att man nu börjar skönja ett krismedvetande verkar majoriteten mera  vänta på manna från himmelen.

Vi sparar lite mer än majoriteten, men vi  undantar också de mest personalintensiva verksamheterna från våra sparkrav.  Och vi satsar på Kalmars framtid!
Folkpartiet har alltid satsat mer än alla andra partier på barnen. För år 2015 satsar vi 7 miljoner mer än majoriteten, vilket är den största satsning vi någonsin gjort, på Barn- och Ungdomsverksamheten.  

Den sociala investeringsfond som skulle varit en satsning efter fastighetsförsäljningen till Rikshem har majoriteten istället använt i löpande budgetarbete. Nu gör vi det som inte majoriteten klarade och jag är jätteglad att Folkpartiet  nu har hittat en möjlighet att starta en social investeringsfond. Vi ger i vårt budgetalternativ kommunledningskontoret i uppdrag att under 2015 sälja Kläckeberga gård och halva Destination Kalmar AB.

Vinsten från försäljningarna blir en grundplåt i vår sociala investeringsfond. Tanken är att ytterligare medel tillförs fonden när framtida kostnader minskar. Tidiga investeringar i människor ger både mänskliga och ekonomiska vinster längre fram. Det finns beräkningar som stöder detta.

 Vi sänker även i år skatten med 10 öre för att visa vår färdriktning. På sikt vill vi komma i nivå med våra jämförelsekommuner för ju större arbetsmarknadsregioner, desto viktigare att människor väljer att bosätta sig här och bidra till välfärden i Kalmar

Den höga kommunalskatten och socialdemokraternas ovilja att släppa in entreprenörer i den kommunala verksamheten är två viktiga faktorer som åter sänker Kalmar i svenskt näringslivs rankning över företagsklimatet. Vi gläds med den företagare som tjänar pengar i vår kommun, för det ger grunden för mer arbete och välfärd i Kalmar!
 
Det blir inte så mycket debatt  om budget i kommunstyrelsen, den kommer i kommunfullmäktige.

Inga kommentarer: