tisdag, december 09, 2014

Alla varningsklockor har redan ringt!


 Kommunal sydost säger upp lokalt kollektivavtal gällande rätt till heltid!
Det är inte avtalets fel, utan hur arbetsgivaren hanterar avtalet som får negativa följder,  alla ska få rätt till heltid men det får inte bli till vilket pris som helst”.
Jag håller helt med!
Detta är ett både överraskande och väntat beslut.
Det ska verkligen mycket till innan en avtalspart bryter en så genomgripande överenskommelse.

Men det är  förståeligt. Jag arbetade med delade turer på sextiotalet när jag började arbeta inom sjukvården. Helt meningslösa timmar förlade jag i Lund tills jag skulle börja jobba igen på Lunds lasarett.
Och listan kunde göras lång i Kalmar över  prioriteringar olika kommunalråd har kommit på under åren.

Jag har ju ställt interpellationer till kommunalråden och nämndsordförande om detta, men svaren har varit ”god dag yxskaft” och fortfarande år 2014 förekommer delade turer inom omsorgen i Kalmar.

Beslutet har inte omsorgen tagit. Det är taget på central kommunledningsnivå liksom de flesta fördyrande förslag som omsorgen behäftas med. Liksom bemanningscentral. Liksom kvarboendeprincip. Vi såg ett kort andningshål strax efter valet då det kom en och annan granskande rapport om vad som inte blivit gjort. Nu är det ett nytt val och locket verkar vara på igen. Kalmar har återfått till den skyddade kommunala verkstan igen.

Som lök på laxen fick ju omsorgen ytterligare besparingar av S,V och C i den budget som ska tas nästa måndag. Folkpartiet undantar de mest personalintensiva verksamheterna i vår extra besparing.
 
Om kommunledningen sparar in på hälsan har omsorgen snart en ökande kostnad för sjukfrånvaro och rehabilitering. Alla varningsklockor har redan ringt.

När majoriteten ville ha en ekonomisk redovisning om minskat underskott föreslog jag ett tillägg.

Mitt och Folkpartiets tilläggsförslag var:   ”Omsorgsnämnden ska också kunna redovisa en minskad sjukfrånvaro och hur arbetet med önskad sysselsättningsgrad påverkat kvaliteten och kontinuiteten för omsorgstagarna positivt.”


Inga kommentarer: