söndag, december 28, 2014

Demokrati och stabilitet måste utvecklas tillsammans!

December.
Vilka är vinnare och vilka är förlorare? stabiliteten och Sveriges möjligheter att styras är nu möjligt utan att Alliansen splittras. Socialdemokraternas strategi har misslyckats kortsiktigt. Dock vet vi inte hur länge detta varar eftersom ett handslag mellan några partiledare kanske inte är något som ska praktiseras som demokratisk metod för framtiden. Nu bör hela regelverket , för att vara legitimt, utredas utifrån framtida förändringar och förnyas efter öppen diskussion och nya beslut punkt för punkt i riksdagen.

Men det kaos som Socialdemokraterna med sin brist på ledarskap och  politisk lyhördhet skapat ,förbleknar när man tar del av dagens händelser.
Förutom pågående krig och terror där människor flyr med en ståplats i en överfull båt brinner ett passagerarfartyg på öppet hav. Att välja på att kasta sig i havet eller brinna inne är en fasa man inte kan sätta sig in i, men det är en katastrof som ofta kan förklaras i ett senare skede.Åtminstone om anhöriga får hem sina nära och kära på ett eller annat sätt.

Men ett flygplan med 160 passagerare som försvinner spårlöst måste hittas för att anhöriga ska få en förklaring som de kan bearbeta. Dessutom hände ju ett försvinnande under årets som gick och är fortfarande ett mysterium.

Översvämningar där hus och vägar läggs under vatten börjar bli så vanligt att vi bara lägger det till alla andra händelser som vi genom teknikens hjälp kan se i direktsändning tillsammans med alla andra i världen.
Det krävs nästan att vi känner någon i händelsens närhet för att vi kan ta in det.
Dock gör tekniken att vi får kunskap som ingen hade för bara femtio år sedan. Det ger oss även insikten om att vi lever väldigt nära varandra i samma värld.

Vart skulle vi ta vägen om Golfströmmen ändras eller om våra livsbetingelser i Norden ändras radikalt eller andra otänkbara scenarier. Jag tror människan har fantastisk förmåga till anpassning och att klara av svåra påfrestningar. Vad jag tror är ett mycket större hot är om människor inte tycker att demokratin fungerar eller om de genom sina demokratiska val inte kan förändra samhället.

De stora händelserna som vi inte kan påverka ger oss inte fribrev att påverka det vi kan förändra här.
Det är verkligen en förhoppning jag har inför år 2015 och framtiden. Att vi i Sverige kan förbättra samhället så att människor känner en större tilltro att kunna påverka sin egen framtid och sina samhällen.Inga kommentarer: