torsdag, januari 15, 2015

Släcker bränder- igen !

Man blir lite fundersam när man nu får höra att rutinen att stänga simhallen varje sommar för översyn och underhåll, slutade i samband med att simhallen blev ett  kommunalt bolag.
Vi har i Kalmar kommunbolag länge haft kännedom om simhallens förfall, men försäkrats om att badet är säkert, men snart sagt allt som kräver en större investering i Kalmar har passerat bäst före datum.

Även vägunderhållet är eftersatt, men får ibland under stort ståhej i media lite tillfälliga pengar, när det ramlar ner  lite ovanifrån.

Ett Kulturcentrum är utlovat så länge jag har varit i politiken i Kalmar. Kulturskolan finns i gamla lokaler som inte har varit ändamålsenliga på länge och Byteatern finns i redan utdömda lokaler. Hade man satt undan 15 miljoner varje år sedan man började lova, hade investeringspengarna funnits nu.

Brandkårens fastigheter är redan utlovade, men kommunen väntar nu på ett andra överklagande… suck för att en ny byggnad ska sjösättas.
Jag har ju ställt frågor om upphandlingen, men detta är ett område som jag fortfarande tycker att vi har för dålig koll på.

Nu annonseras för jag vet inte vilken gång i ordningen, att en bro till Barlastholmen är på gång. Det får tas ifrån Johans egna lilla konto på arbetsmarknadsenheten, annars blir det inget.

En ny multihall för friidrotten är utlovad, men nu har man inte ens någon plats för den på Fredriksskans i den nya detaljplanen. Finns någon annan plats utpekad? Nej har jag fått veta.

En ny Iffehall och Skatehall m.m. finns också med i allt som är "på gång", men det bidde  som med bostadsbyggandet… bara en tumme. I valrörelsen sa majoriteten att det då var 700 bostäder under byggnation.

Vid senaste kommunstyrelsen fick vi kommunledningskontorets internbudget, eller vad man ska kalla det, när nämndens mål, med tidplan, aktiviteter, och resurser för respektive mål saknas. Meddelas att det kommer i mars.

Jag fick med att allt ska presenteras sammantaget som en ny budget i mars. Det vi beslutade om nu kan ju inte kallas en budget.

Nu är valet över och vi känner så väl igen alla skavanker och besparingar som majoriteten alltid kommer på precis efter valet. Så sparar de i två år och slösar igen vid nästa valår. Och media hänger på – år valår efter valår.

Nu släcker majoriten  bränder igen i två år!

Inga kommentarer: