fredag, januari 30, 2015

Den som är satt i skuld är inte fri!

När det gäller Gesällen har vi en protokollsanteckning för detaljplanen, men då anade vi inte att bygglovet skulle avvika i denna grad.
Det var dock inte byggherrens röda siffror , som antyddes i tidningen, utan sina egna som kommunen  bekymrade sig över så där i slutet av året.  
De kan nog inte ens skylla på tjänstemännen utan här kom order från högre ort att pengarna måste in inom 2014 års redovisning.

Majoriteten rumlar årligen runt med 30 miljoner i förväntade exploateringsintäkter.
Man handlar för pengar som man inte har och vid senaste redovisningen fattades hela beloppet.  Med tanke på ”det lyckosamma  ökade bostadsbyggandet” som Johan Persson och nu Anders Andersson, C , som tagit till sig retoriken, sagt  borde det ju strömmat in pengar från exploateringsverksamheten, men nej.

Majoriteten S,V och C var helt beroende av snabba intäkter för marken vid Gesällen, 26, 6 miljoner för att inte få underskott i budget för 2014.
Det är inget bra förhandlingsläge och det är bara att gratulera köparen som så klart passar på att få igenom så fördelaktiga villkor som möjligt.

När inte media ställer de svåra frågorna har nu en modig arkitekt gjort det istället. Hoppas någon vågar stödja honom, men…..
Nu har kommunen lämnat över detta ärende till länsstyrelsen, som för många kalmarbor idag tycks vara detsamma. Kalmar ses där  som ett riktigt Grönköping.

Jag är positiv till att kommunen säljer mark för bostadsbyggande, men kommunen har då också ett enormt ansvar både mot kulturvärden och riksintressen  idag och kommande generationer som ska bo här. Vi har ju med de omfattande delegationer som nu finns, efterfrågat regelverk som också följs.

Folkpartiet vill att Kalmar gör som Växjö gjort i många år. Man tar inte med exploateringsintäkter i budget, utan dessa får bli ett positivt tillskott i bokslutet.

Kalmar har ju tidigare haft ambitionen med en marginal på 2 % i budget. Dessutom har man som mål att investeringar ska vara självfinansierade. Inget av dessa mål är nådda om man inte räknar de gånger man sålt stora fastigheter eller höjt skatten. Man ser inte heller hur man ska nå dem framåt.

Nu är det helt osäkert vem som ska följa reglerna och vem som slipper. I Kalmar  är det kanske bäst att förhandla i slutet av året när boksluten skrivs.

Inga kommentarer: