tisdag, februari 17, 2015

Syftet var marknadsföring.

Arbetsutskott med intressant presentation av den nya polismyndigheten.

Jag kan bli lite förundrad över att varje myndighet gör sin egen nationella struktur utan någon uppenbar vilja att samordna större delar av  myndighetssverige i funktionella och  geografiska enheter.
Hoppas på att det lite snabbare än tidigare , visar sig vara en effektiv och gentemot medborgaren öppen verksamhet.

Ett ärende som vi visste skulle komma, men som inte fanns med på dagordningen var ett så originellt beslut som "Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB".

Flygutvecklingsbolaget bildades i ett aktieägaravtal tillsammans med Kalmarsund Promotion ekonomisk förening. Folkpartiet föreslog att även övriga näringslivet skulle välkomnas in i bolaget.

I samband med att Sparrow Aviation nu satsar på  flyglinje till Berlin efter  samverkan med BMI och flyplatsen, skall Flygutvecklingsbolaget avvecklas.

Jag bad redan vid det första hastigt sammankallade mötet i Kalmar kommunbolag AB, att vi skulle få med den ekonomiska redovisningen för Flygutveckling AB, men fram tills idag vid arbetsutskottet har inte detta skett.
Jag lämnade därför följande yrkande som också blev beslutet.

"Yrkande
Att det, i enlighet med paragraf 16 i bolagsordning för Flygutveckling AB,
biläggs en ekonomisk redovisning över året  2014 och  fram tills nu , till handlingar  inför Kommunstyrelsens sammanträde 3 mars. "

 Ett helt onödigt yrkande kan man tycka eftersom vi alltid ska ha möjlighet att bevaka hur de pengar vi fördelar används i praktiken och jag vill inte tro att detta är en maktdemonstration. Inget avvikande i att få en redovisning. Det skulle nog begäras lite oftare i Kalmar kommun.

Johan Persson protesterar varje gång jag säger att pengarna i Flygutveckling AB skulle gå till marknadsföring, men det syftet står väldigt tydligt i bolagsordningen paragraf 4, med rubrik "ändamålet med bolagets verksamhet".
 

                                                                 
 

 
 

Inga kommentarer: