tisdag, februari 03, 2015

Nej, det är ingen subvention!

I november 2014 kom förfrågan om aktieköp  i More Biogas AB upp på KSRR:s bord . Det gällde en nyemission motsvarande 2 miljoner kr. fördelat på aktier och likvidtillskott.
I ärendeframställningen framgår att ”KSRR tar ansvar för biogastillverkningen i regionen genom investeringen förbehandling av matavfall MOSA. En investering som annars More Biogas behövt göra därav vårt nollpris för leverans av biogasslurry till More Biogas AB.”

Förslaget till beslut var att föreslå medlemskommunerna att bilda aktiebolaget MOSA AB. Förbundsfullmäktige beslutade klokt nog att tacka nej till erbjudandet.

 Vid samma möte återremitterades ett ärende  om bildande av MOSA AB. Detta på grunda av ofullständigt beslutsunderlag.

9 januari kommer beslutet om bildande av MOSA AB åter upp med ny direktion i KSRR och med nyvalda  ledamöter och då beslutas om att föreslå medlemskommunerna  bilda MOSA AB. Men med beslutet om att ett kompletterande PM skulle vara med till medlemskommunernas beslutsunderlag.

Därav ärende MOSA AB på dagens kommunstyrelse.
Vi har ju dessvärre upplevt att frågor lever sitt eget liv utanför KSRR:s direktion genom kommunalråden i KSRR:s medlemskommuner. Folkpartiet har en gång upplevt att kommunen varit ägare till biogasproduktionen, och det vill vi aldrig mera bli.

Vi lade därför  till ett yrkande att MOSA AB  liksom  förbundet måste fråga medlemskommunerna innan man köper aktier eller bilda bolag. Detta förslag blev också beslutet.

Till det trista hörde att vi inte heller denna gång fått ett fullständigt material med handlingarna och det är inte kansliets fel. Det PM som skulle vara med kom med mail sent på måndagkvällen. Det är antingen nonchalans eller ren maktdemonstration att man kommer fram med ärenden innan alla handlingar finns att läsa.
50 sidor kompletterande handling är för mycket att läsa   strax före sammanträdets början.

Ja, det var det 47: ärendet på dagordningen. Nu ska jag strax gå till nästa sammanträde  med information om pågående projekt och bl.a. planutskottets prioritering av detaljplaner.
Det är viktig information som jag efterfrågat.

 

Inga kommentarer: