måndag, januari 31, 2011

Idag håller världen andan!

I Tunisien väckte en enda människas vanmakt den vrede hos folket som nu innebär att demokratiska val förbereds! Så mycket inneboende frihetslängtan måste någon gång få luftas och de flesta av världens ledare deltog i frihetskören.

Vi får hoppas att Egyptens folk kan känna samma stöd från stora ledare denna gången.
Det mod som unga människor och barnfamiljer visat när de fyllt torg och gator är nästan obegripligt när man tänker på vilka risker de utsätter sig och sina närmaste för. De har dessutom skyddat museum och viktiga byggnader från de element som är utsända att skapa kaos och på så vis kunna ge Mubarak ett alibi för att beordra våld mot folket.

Den fruktade polisen ska idag gå till jobbet igen och vi vet inte om det är för eller emot en fredlig utveckling. Jag tror att alla människor som är för demokrati och frihet idag skickar tankar och hopp till Egyptens folk. Vad vi kan göra är att gräva där vi står och kämpa för utveckling av demokrati och frihet där vi är. Demokratin är en känslig blomma som behöver skydd och näring varje dag!

Idag håller världen andan! Men vi som tror på demokrati måste tro att även Egyptens folk ska belönas för sitt mod.

Inga kommentarer: