söndag, maj 29, 2011

Skuldberget växer!

På grund av en del oklara omständigheter kom jag inte åt min blogg och har därför inte skrivit på ett tag.Det är irriterande när man stoppas av tekniken men nu har jag fått hjälp att komma in igen.

Det händer ju så mycket i politiken hela tiden och det kliar i fingrarna att få förklara och försvara sin ståndpunkt på bloggen. Insändare kommer ju inte säkert in direkt och då har redan andra händelser fångat intresset.

Birgitta Axelsson Edström vänsterpartiet skyller i lördagens Barometern skolans förfall på Jan Björklund, utbildningsminister FP, trots att den nya skollagen inte trätt i kraft ännu och gymnasiereformen startar först till hösten. Birgitta skriver med sin artikel under på den misslyckade skolpolitik där de sämsta målen och resultaten blivit normen som övriga ska rätta sig efter.Men den rödgröna majoriteten i Kalmar har vägrat gå med på Folkpartiets krav att satsa på skolan bl.a. att vi ska ha speciallärare till de barn som har svårt att nå målen tidigt i skolan.Vi har önskat en diskussion i kommunfullmäktige om barnens situation vid flera tillfällen men fått avslag från de rödgröna.

I Kalmar är fortfarande klyftorna lika stora som år 2005 mellan de bostadsområden med barnfattigdom och områden där barnfattigdom knappt går att mäta. I denna politik har vänsterpartiet haft ett betydande inflytande. Utjämna klyftor görs bäst genom att lyfta de barn som halkar efter. Inte att sänka de som är begåvade och har goda förutsättningar. Men i majoritetens budget satsas bara på det som är lagstyrt och välfärden har kvar sina besparingar i Kalmar.

Men liksom i kända socialistiska länder satsar majoriteten även här i socialistiskt styrda Kalmar på monument och gratis utvalda evenemang. Samtidigt växer skuldberget i Kalmar!

Inga kommentarer: