måndag, maj 16, 2011

Bäddar för skattehöjning.

Peter Akinder skriver idag om den nya hårdheten och försöker stämpla Allianspolitiken som brutal och egoistisk.Men framtiden är obeveklig.
Är det någon regering som på allvar sett problemen så är det den nuvarande.
Fler fler mätningar t.ex. öppna jämförelser som mäter kommuner och landsting mot varandra, ger oss den kunskap vi behöver.

Vad gjorde socialdemokraterna?
Jo man undvek mätningar som var till egen nackdel. Åtminstone blev de inte publicerade. Nu mäter vi och publicerar och ger därmed också möjlighet att diskutera det som ska göras bättre. Öppna jämförelser kan användas konstruktivt eller bortförklaras. Men det publiceras även att man inte svarar på frågorna.

I Kalmar, i den mån man svarat på socialstyrelsens frågor, finns en attityd att framhålla de mätningar som sätter kommunen i bästa dager, och negligera andra.
Denna inställning hos den styrande majoriteten silar ner igenom hela organisationen.
Jag har vid ett flertal tillfällen efterfrågat utvärdering på hur kommunen tar hand om de mest utsatta barnen i kommunen, men majoriteten har valt att inte mäta och att inte fullt ut svara på frågorna till öppna jämförelser.
Barnen lämnas åt sitt öde, och majoriteten slipper en besvärlig diskussion. Hellre blunda än att se det obekväma.

Akinder ser skattehöjning som lösningen och socialdemokraterna praktiserar just detta i Kalmar. Men trots regelbundna skattehöjningar i här har skillnaderna mellan barnens förutsättningar i olika bostadsområden i Kalmar inte förbättrats på de fem år som detta varit känt.
För det hjälper inte med ett välfärdsbokslut om man inte tänker bry sig om resultatet. Majoriteten är bara är inställd på att satsa på det glassiga, det som syns kortsiktigt.

Mer bröd och skådespel åt folket!

Alliansen kritiseras ju för sin lite tråkiga politik men framtiden är obeveklig och vi lever i en tid när endast en god ekonomi och fler arbetade timmar kan betala en allt äldre befolkning och en välfärd som också klarar en lågkonjunktur.

Men hellre det än godisregn vart fjärde år och besparingar däremellan,som i Kalmar!

Inga kommentarer: