fredag, september 02, 2011

Ingen slump med inställt KS i augusti

Kommunstyorelsen i augusti ställdes in på grund av för få ärenden. Det är ganska anmärkningsvärt att vi på tisdagens kommunstyrelse ändå har avsevärt fler ärenden än vi brukar på dagordningen. Att de kunnat hopa sig på så kort tid!

Förutom att man minskar möjligheten till en öppen debatt, blir det också en ganska ryckig verksamhet i kommunen. Med så många ärenden borde också tiden för föredragningar förlängas betydligt, och så även tiden för en diskussion om besluten. Men oavsett hur många och tunga ärenden vi har är sammanträdet ofta slut till lunchtid. Under alla år jag varit ledamot i kommunstyrelsen, kan jag räkna på ena handens fingrar de gånger vi gjort lunchuppehåll och fortsatt sammanträdet senare.

Det talas i många sammanhang om samarbete och samförståndslösningar. Det vore bra att visa detta i beslutsprocessen också. Istället Blir det en hel del halvfärdiga beslut i kommunfullmäktige.

Svaret till revisorernas frågor om biogasen finns med och där tror majoriteten att ett ställningstagande kan komma först i november december. Det borde dock inte vara något problem för en majoritet att veta åt vilket håll man vill gå. Ska skattebetalarna riskera miljoner i en verksamhet som de enskilda företagen nu intresserar sig för? Ska vi riskera att snedvrida konkurrensen med ständiga ekonomiska tillskott.
Vi har ett ansvar att tala om det för de företag som vill gå in i denna viktiga verksamhet.

Och hur många andra "inriktningsbeslut" utan underlag har vi inte tagit i denna kommun de senaste åren?
Det brukar inte hindra de rödgröna i denna kommunen.
Jag kan bara nämna senste beslutet om Linneuniversitetets lokalisering.
Trots många "utredningar" har jag sällan sett ett mera torftigt underlag.

Så visst hade det funnits ärenden till både kommunstyrelse och kommunfullmäktige i augusti.




Inga kommentarer: