måndag, oktober 31, 2011

Nya öppenheten?

Idag är jag både förkyld och hes vilket inte är så bra när det är kommunfullmäktigesammanträde . Min interpellation har satt fart på brevväxlingen hos företrädare för Byttan och Konstmuseet. Johan Persson använder de inblandades försäkringar, om hur bra samarbetet är, som ett svar på min interpellation.
Jag skriver också, som ni kan läsa nedan, att samarbetet är bra.

Men detta samarbete har inte resulterat i att människor vet när de kan ta besökare med sig till restaurangen Kalmar kommuns mest påkostade park.
Jag tror att Kalmars skattebetalare hade uppskattat att Byttan användes på det sätt som förutsågs när Konstmuseet placerades i Stadsparken.

Johan Persson hänvisar också till marknadsekonomin på ett för honom ovanligt sätt. Marknadsekonomin, eller ens ekonomin, har aldrig stått i förgrunden när Johan Persson vill "sätta Kalmar på kartan" eller när Kalmarborna ska underhållas med evenemang som en politisk styrelse i det kommunala bolaget Destination Kalmar förbestämt.Här tar han skattepengar och bestämmer vad vi ska roa oss med, eller roas av. Marknadsekonomi?

Tyvärr blir nog diskussionen om Byttans öppethållande uppskjuten, men det var intressant att se vilken aktivitet min interpellation satte igång. Den här gången visar Johan Persson upp en berömvärd förmåga till öppenhet, genom att publicera sina mail. Tänk om detta öppna arbetssätt skett vid t.ex. brevväxlingen mellan Johan Persson och parterna i Fanerdunetableringen. Där "råkade" ju brev bara försvinna.Här är nedan min interpellation
"Kalmarsunds Louisiana!

År 2001 skrev jag för Folkpartiet liberalernas räkning en motion om Konstcafé i Byttan och för bättre öppettider där. Mina förväntningar överträffades med ett helt nytt Konstmuseum i anslutning till Byttans restaurang. Samordning av öppettider sågs som en självklarhet. Konstmuseet och Byttan har ett bra samarbete, och den som vill ta en fika vid sitt besök i konsthallen kanske kan göra det i framtiden. Men den som vill bjuda med sina gäster på en middag i Stadsparken kan fortfarande aldrig veta om restaurang Byttan håller öppet.

Byttan och Konstmuseet är beläget på en av Kalmars vackraste och mest välskötta platser och kommunen har satsat stora resurser för att hålla Stadsparken attraktiv och tillgänglig för allmänheten. Därför anser Folkpartiet liberalerna nu som då (2001) att kommunen och allmänheten kan ställa höga krav på den som får hyra Byttan av kommunen för sin näringsverksamhet.

Nu som då är Stadsparken ofta ödslig på kvällarna och ett ökat öppethållande är en viktig trygghetsfaktor då fler vuxna troligen rör sig i parken. Kalmar ska också vara en attraktiv stad för besökare och Kalmar kommun försöker på flera sätt förlänga turistsäsongen. Bättre öppettider är en sådan viktig faktor för att locka besökare året om.

Tio år efter min första motion har restaurang Byttans öppettider knappast förbättrats
och mina frågor till dig är:

– är det acceptabelt för Kalmar som besöksstad att restaurangen i Kalmar kommuns mest påkostade och attraktiva park är stängd större delen av året?

– vill du medverka till en samordning mellan Konstmuseets och restaurang Byttans öppettider, så som tanken var med Konstmuseets placering i Stadsparken?"

Inga kommentarer: