tisdag, januari 31, 2012

lockar socialistisk ingenjörskonst?

I går hade vi ett sent fullmäktige med Kalmarmått mätt. Lustigt nog diskuterade vi just att börja med dagsammanträden.

Norrlidens strand klubbades igenom och vi får hoppas att alla protester gör att man låter skogen vara ifred för exploatering. Vi yrkade på att Östra strandskogen skulle bevaras, vilket jag tycker är en ganska ödmjuk begäran från de boende. 1000 bostäder kräver också mera yta till rekreation! Inte en enda anpassning till en ökad trafik! Man önsketänker att det inte behövs när alla cyklar och åker buss!Klart är att fler kommer att cykla och åka buss, men alltfler skaffar sig ändå en bil!
På helgen när barnen ska åka till sporthallen tar man ut bilen. Vid sporthallen har även majoriteten nu insett det vi såg redan i detaljplanen. Gissa vad? Parkeringsplatserna räcker inte till och nu får man göra akutlösningar några månader efter bygget är klart! Skandal!

Alla talar om arbetsmarknadregioner, men ingen vill tänka på att vi som kommun själva är en del i planeringen av kortare resvägar och snabbare framkomlighet. De som flyttar till Norrlidens Strand kommer också att bo i en arbetsmarknadsregion!

Socialdemokraterna och några till har nu med socialistisk ingenjörskonst räknat ut att om vi säger att alla som bor vid Norrlidens Strand i framtiden bara cyklar och åker buss så blir det så. Det kunde de väl prövat vid kvarteret Tehuset som ju redan är lite Kinainspirerat! Där finns ju redan en detaljplan.

Fick veta igår att en parkeringsnorm äntligen är på väg! Att uppdatera vår norm som beslutats på 1980-talet bestämdes redan 2004 då jag uppmärksammade socialdemokraternas förra kommunalråd på detta. Nu har den alltså varit på väg i fem år och det är kanske normal handläggningstid här, men när inte politiska ledningen bryr sig, vem ska då göra det?

Idag på arbetsutskottet presenterades ett förslag till markreservation för Norra Kvarnholmen, men det kommer att kompletteras inför kommunstyrelsen. Det är mycket gestaltning och försköning, men väldigt lite faktaunderlag.
Tyvärr visar det sig att det tänkta nettotillskottet av parkeringsplatser på Norra Kvarnholmen snart försvunnit eftersom kommunens nya parkeringsdäck redan intecknats av övrig förtätning utan P-norm.

Inga kommentarer: