torsdag, mars 08, 2012

Vi har en egen hemläxa!

Nu blir det ju inga nya storregioner som planerat år 2015. Politiker i några befintliga landsting vill nu flytta det regionala utvecklingsansvaret till det befintliga landstinget.Tanken är väl att de ska förstärkas med kommunala politiker och ta hand om de frågor regionförbunden har idag.

Nackdelarna är många och enda fördelen skulle vara att ledamöterna väljs med direktval. I övrigt ser jag inga fördelar. I Kalmar län för det skulle än mer cementera den historiskt påtvingade länsindelningen som vårt avlånga län begåvats med.
Inte ens i vårt landsting verkar inom vården finnas så väldigt stor samsyn om prioriteringar. När det gäller infrastrukturen, har en kraftsamling varit ännu svårare,och det är förståeligt,då ett par kommuner är helt orienterade till ett kraftcenter utanför Kalmar län.

Det är också helt hämmande för en verklig regionutveckling för alla områden i hela vårt avlånga län att man i regionfrågan bestämde att ansöka som en hel region, trots så olika omvärldsorientering.
Här måste alla tänka om!

Om Kalmat län ska bli ett tillväxtområde måste vi koppla oss loss från en helt otidsenlig och historiskt påtvingad regionindelning! Vi måste bejaka ett utvecklingsarbete där också kommunerna, utifrån sin lokalisering, får kraftsamla i de arbetsgrupper som kommer att starta processen mot en efterlängtad och helt nödvändig storregion.

Kronoberg och Blekinge har kursen klar. Vi har en hemläxa att göra i Kalmar län!
Jag tycker att vi istället, på regionnivå ska fördjupa samarbetet mellan de regioner vi uttryckt en önskan att dela vår framtid med. Alltså för de kommuner i Kalmars regionförbund som orienterar sig söderut är ett samarbete med Kronoberg och Blekinge naturligt.
Det är vår hemläxa!
Här finns i vårt befolkningsområde en otrolig potential som förminskats av en dragkamp. Vi måste i detta regionala dödläge som uppstått, hitta ett arbetssätt i regionförbundet som stärker oss framåt, med respekt för våra helt olika utgångspunkter.
Alla bör kunna kraftsamla i "SIN" storregion redan nu!

Inga kommentarer: