torsdag, mars 22, 2012

Ge oss ett KLT med kostnadskontoll!

Jag tror Inte att många är förvånade över att Kalmar Länstrafik ger större underskott än förväntat. Kalmar kommun har haft ett
stående extrautgift för oväntade KLT kostnader. Någon gång har det berott på felaktig beräkning av Kalmar kommun
, det ska också sägas, men genongående har kollektivtrafiken kostat otroliga kostnader och subventionerna är enorma.

Jag har följt dessa återkommande "överraskningar" sedan kostnaderna fanns i dåvarande Gata- Parkförvaltning i Kalmar kommun.
Som ny i politiken kändes det märkligt att man inte hade koll på vad det var som kostat vad.
Sen lämnades denna verksamhet åt kommunledningskontoret, men någon verklig kostnadskontroll har
inte uppnåtts. Jag har dessutom åkt buss gratis ett antal gånger för att biljettsystemet inte fungerat!

Min reflektion var självklart att kommunen ska ersättas av de som levererat biljettsystemet , för de uteblivna intäkterna,
Men antingen är det oklara avtal eller vanlig slapphet ( som jag dessutom tvingats bevittna även i sjukvården)
att man inte ställer krav på sina leverantörer.

Nu är nya avtal skrivna och det måste bli ett slut på så oklara prognoser och dålig kostnadskontroll som präglat KLT!
Jag hoppas att det blir bättre med den nya organisationen men jag tvivlar.

Inga kommentarer: