tisdag, mars 27, 2012

Ociviliserat beteende i ett civiliserat land

Man blir ju bara så trött!
Ett flyktingboende som inte är tagit i bruk ännu har förstörts genom att man tagit hål och vattenfyllt boende. Förmodligen vuxna svenskar som på detta sätt visar verkligt dåligt föredöme. Hur låter det hemma vid köksbordet hos dessa familjer?
När man själv är beredd att begå så nedriga handlingar kan man förstå att dessa människor inte har någon känsla för människovärdet.
De tror väl att alla beter sig lika omoget och olagligt som de själva är beredda att göra, men så är det ju inte.

Får lite senare på nyheterna höra hur ett barn fått ligga i krossat glas i en vecka på ett boende, utan att någon tala t med honom. Liknande våld han kanske flytt ifrån. Det ska mycket till innan föräldrar skickar sina barn ensamma över halv världen för att slippa bli barnsoldater, eller bara för att överleva. Jag undra om de bara kunde ana att vuxna människor här i ett demokratiskt land kan bete sig så grymt och ociviliserat!
Hur mycket hat och frustration har man redan planterat i dessa barn !

Detta kan läggas till de rapporter som barnombudsmannen nyligen rapporterat från institutionsvård och familjehem för barn. Det är en riktig rysare om vuxnas svek mot utsatta barn. Som väl är finns det de vårdare och familjer som är helt fantastiska och engagerade, men kontakten från kommunerna med barnen är inte tillräcklig och planerade kontrollbesök har visat sig otillräckliga
Oavsett om barnen flytt från andra länder eller tagits ifrån sina föräldrar här så är det kommunens ansvar att ta över vuxenansvaret. Mycket hjärta och värme kombinerat med fasta regler är Den trygghet alla barn behöver. Och föräldrarna eller ställföreträdarna kommunen genom vårdarna har ansvaret tills barnet blir myndig.

Inga kommentarer: