tisdag, mars 06, 2012

en dag då nästan alla var jäviga!!

Höjda arvoden till varje pris?

Arvodeskommittén bildades i december för att förtydliga oklarheter och anpassa bestämmelserna om ersättning för förtroendevalda till aktuell lagstiftning och med tydlig signal att ”större principiella förändringar av arvodesregler bör träda i kraft vid ny mandatperiod, så de som väljs vet vad som gäller”.
Ganska snart framgick att arvodeskommitténs viktigaste uppgift var att driva igenom en förändring av arvoden för förtroendevalda. Som av en slump hade kommunstyrelsens ordförande, S, lockat de två (oppositions)råden för M och C till ett för alla lika överraskande ”samarbete”. Det var också dessa tre partier som samarbetade i arvodeskommitten och var ense om hur det skulle vara. Det blev väldiga protester från partier och medborgare och lagom till beslut i kommunstyrelsen anmäldes jäv och en ny arvodeskommitte skulle bildas.
Det kunde ju ingen motsätta sig, men sen var några i valberedningen helt oförberedda på en helt ny fördelning där ett parti dumpats och ett annat roffat åt sig fler platser. De icke invigda i kommunfullmäktige var lika överraskade!

idag var arvodena upp till beslut i kommunstyrelsen och de innebär trots modifiering en ordentlig lönehöjning för initiativtagarna och en kostnad för kommunen.
Det fanns inga pengar i kommunala kassan i december och det finns ännu mindre pengar nu. Tvärtom tog kommunfullmäktige (av besparingsskäl) beslut om en sänkt lönepott med 8 miljoner nu i november 2011.
Jag vill behålla nuvarande modell som är tydligt sammankopplad med personalens löneökningar och kommunens ekonomi. Den modellen är lätt för alla att sätta sig in i.
Där tar vi också själva ansvar för beslutet.

Skulle vi höjt några arvoden skulle det varit för fritidspolitikerna, där de flesta har en stor arbetsbörda, men de är inte berörda av de nya bestämmelserna.
Och sen skulle vi självklart gjort förändringen efter nästa val, eftersom alla nu gått in med nuvarande arvodesbestämmelser.

Till råga på allt var vi nu jäviga nästan allihop i kommunstyrelsen och ännu värre blir det i kommunfullmäktige där vi som har fasta arvoden inte får vara med om beslutet. Rätt i och för sig, men udda!
Det blir verkligen kul att se hur många i kommunfullmäktige som är fritidspolitiker.
Skulle det kunna bli så att de röstar annorlunda än sina partivänner?
Kanske kommer partipiskorna att vina ett par veckor framåt!

Inga kommentarer: