onsdag, april 18, 2012

En självklar rätighet!

Nu inför regeringen parboendegaranti och Kalmars invånare som lever tillsammans kan försäkras att få leva tillsammans även sin sista tid i livet. Vi hade för ett par år sedan en motion om att Kalmar kommun skulle införa en parboendegaranti, men det gick inte majoriteten med på.
Nu tvingas kommunen till detta av alliansregeringen och det är jättebra.

Gissa om de nu kommer att klaga på att regeringen inte skickar med några pengar! Men i debatten om parboendegarantin menade man att
efterfrågan på parboende var så liten att man inte behövde någon garanti.
Men det är själva Poängen att gamla inte ska behöva oroa sig för hur det blir den sista tiden i livet och det behöver de inte när regeringens beslut är fattat.
Detta är ännu en i mängden av liberala förslag som alliansregeringen hjälper oss att genomföra! De gamla i Sverige kan fira med tårta över ännu en självklar rättighet!

Inga kommentarer: