måndag, april 02, 2012

Maktens arrogans har inte med ålder att göra

Ser i Barometern att ledande kommunalrådet i Kalmar är missnöjd med att ledamöter i Kalmar driver frågor vidare som HAN en gång bestämt hur de ska hanteras. Han känner sig också gammal och det får man ju beklaga , för han har ju en bit kvar .

Johan Persson var den som först höjde taktpinnen i skandalen i KSRR.
När han gett klartecken att avskeda chefen och bestämt avgångsvederlaget spelade hela orkestern med. Men inte riktigt alla!
Hela socialdemokratiska kören sjöng med när det beordrades att de skulle gå emot både revisorernas utlåtande och två jävsdomar.

Sen blir de förundrade över att några slåss för att rättssäkerhet och demokratiska regler följs! Mest förvånad verkar dirigenten vara.
Bara ännu ett teckenpå maktens arrogans i Kalmar.

Inga kommentarer: