lördag, april 07, 2012

Det är en livbåt de ror!

Läser på Barometern Debatt ett inlägg från kommunstyrelsens ordförande i Kalmar. Tydliga signaler till övriga stödpartier att ALLA inom partierna måste sluta upp bakom socialdemokraterna i alla lägen även när de har både jävsdomar och revisorer emot sig.
Att Kalmar behöver utvecklas till en modern och attraktiv kommun är inget partiskiljande.
Skillnaden är att numera S,V,M,C vill göra detta genom att bygga monument och fasader, medan Folkpartiet vill satsa på att företagen sköter företagande och politiken satsar på goda förutsättningar för företagande och att förbättra de kommunala verksamheterna.

Mina första år som gruppledare försökte FP få igenom en politik som skulle tillåta mera konkurrens i dagligvaruhandeln.
Då debatterade majoriteten och även Johan Persson emot vår motion. Majoriteten tyckte då att det räckte med ICA och Konsum och
I debatten talade man ner övriga intresserade på ett ganska skrämmande sätt.
Den näringspolitik som vi försökte genomföra redan då kom sen med IKEA:s etablering. Då öppnades alla slussar och vi minns att S förvägrade Folkpartiet en utlovad redovisning av Fanerduns ekonomi före etableringen.

Ett aktuellt exempel är den nya ishallen, som vi i Folkpartiet verkat för med inriktningen att allmänheten skulle få mera tid i hallen.
Istället stänger man nu ishallen innan sista snön fallit, för att kommunen har slut på pengar!

Jag borde berätta hela sanningen bakom punkterna i dagens ledare, för risken är stor att ingen annan gör det, av risk för att
kallas gnällspik eller bakåtsträvare. Att socialdemokraternas ekonomiska politik granskas så illa i Kalmar kan bara sluta i ytterligare
trolleritrick i budget. Kalmar står för enorma ekonomiska utmaningar inom de närmaste åren och det räcker inte att "övervintra", utan här
behövs en ansvarsfull och långsiktig politik som innebär att Kalmar i första hand kan uppnå sina egna finansiella mål och även kunna genomföra en reformpolitik som bygger hela Kalmar starkt i den globala framtid som vi är en del av.


Tyvärr har S redan klättrat i livbåten och ror, nu med lite mera muskler från M och C, allt snabbare för att slippa svallvågorna när det stora skeppet kantrar. Att försvara sin tidigare kurs och sina beslut före olyckan blir allt viktigare. Folkpartiet vill redan nu stärka det stora kommunskeppet, så att det går säkert framåt även på ett lite stormigare hav. Vi har tyvärr fått avslag på många av våra reformförslag, men vi
vi har ett ansvar gentemot de som valt oss att granska makten och visa våra alternativ. Vi har inte lovat våra väljare att hjälpa
S att driva en socialistisk politik. Vi har lovat våra väljare att stärka friheten!

Den som är satt i skuld är inte fri.

Inga kommentarer: