onsdag, juni 13, 2012

Lyxfällan eller skattehöjning?

 Sedan Alliansregeringen tillträdde har sjukförsäkringssystemet reformerats, vilket innebär att arbetsgivaren nu bara behöver bekosta två sjukveckor innan försäkringskassan tar över. Detta innebär stora lättnader för kommuner och landsting som har många anställda.
Det finns också en kompletterande försäkring och det minskade antalet sjuka har inneburit att AFA sjukförsäkring kan minska sina reserver för framtida utbetalningar.
Nu kommer det därför besked om återbetalning av premier och detta har socialdemokraterna tillsammans med andra tillfälliga intäkter satt sitt hopp till när de skrev sin budget för Kalmar kommun.
Kommunens majoritet handlar för pengar som de inte har, och de har hittills haft sån tur att det kommit in lite här och lite där.

Vad vi vet är ju att det också kommer att uppstå nya kostnader lite här och där.
Det är då man brukar få se människor sälja prylar i Lyxfällan på TV.
Kalmar har sin mark att sälja och den lovar man ut, utan att tänka på vad man egentligen skulle ha det aktuella området till från början.
Skillnaden med Lyxfällan är att man ofta kan köpa den där motorcykeln när man kommit på fötter, men kommunen kan inte köpa tillbaka marken och bygga ut spåren och stationsområdet om det står ett stort hus i vägen. 

Men nu glömde jag en sak!  S och V " tar också sitt ansvar" om det behövs. I Kalmar innebär det att majoriteten med stödpartier både säljer marken och höjer skatten. Ett hushåll däremot kan inte skicka notan vidare till skattebetalarna, utan får sanera sina kostnader.

Inga kommentarer: