fredag, juni 15, 2012

Byteatern ska samverka i ett nytt Kulturcentrum!

Idagens tidning lanseras ett förslag om att lägga Byteatern i nuvarande brandstationen. En sak kan vi dock vara helt säkra på om det blir beslutet att det blir ingen Byteater inom en överskådlig framtid.

För först ska brandkårens ny byggnad för brandstation planläggas
och byggas. Med tanke på kommunens ekonomi kommer inte detta att prioriteras av socialdemokraterna.
 Både kultur- och fritidsförvaltningen och Byteatern har  sagt att de vill
kunna samverka bättre i framtiden. Därför hoppas jag att man verkligen planerar långsiktigt med en placering där alla verksamheter får plats.

Vi har föreslagit att ett nytt Kulturcentrum, självklart innefattande Byteatern, ska prövas för Rifaområdet, eftersom bostäder nära Arla äventyrar företagets framtida utveckling.
Här ryms också en skejtbana, som kunde vara klar på ett kick.
Detta område är nu helt obebyggt förutom en förfallen byggnad som nog inte kommer att bli kulturminnesmärkt. Att området fått växa igen som det gjort är inget plus för Kalmar kommun kan man säga.
Här finns ju, till skillnad från Tullslätten också parkeringsplatser och infrastruktur vilket ytterligare snabbar upp processen.

Nu tillhör inte denna mark kommunen, men det är kommunen och länsstyrelsen som avgör vad som är möjligt att bygga.

Inga kommentarer: