måndag, juni 04, 2012

Censuren slog till!


I fredags lämnade Folkpartiet i Kalmar in sitt budgetalternativ och skickade samtidigt nedanstående  meddelande som en information till Kommunens hemsida, där majoriteten tidigare presenterat sitt förslag till budget.

Allt sköttes helt korrekt av tjänstemännen, men informationen fick bara ligga ute på hemsidan i en kvart innan  censuren slog till i Kalmar.
"Samråd" hade sen hållits i stadshuset och ny tolkning gjorde att informationen om Folkpartiet liberalernas budget togs bort igen.
Nu ska jag kolla upp vilka riktlinjer som gäller.
Är hemsidan bara majoritetens, eller har medborgarna i Kalmar rätt att få veta oppositionens  alternativ?
För den som vill läsa vår budget i sin helhet så finns den på Folkpartiets hemsida.
 
Här följer vårt meddelande:
Idag lämnade Folkpartiet Liberalerna in sitt budgetalternativ inför 2013. Budgetalternativet medför en skattesänkning på 10 öre för kommunens invånare. Budgeten når även målet om 2-procents överskott för att möta eventuella svängningar i konjunkturen.

Folkpartiet anser att Kalmars invånare inte ska betala mer i skatt än invånare i liknande kommuner. Först då kommer Kalmar att växa och bli den motor man vill vara för regionen.

Det ekonomiska läget i Sverige och världen menar Folkpartiet gör att en ansvarsfull ekonomisk politik är mycket viktig. Att Kalmar i Folkpartiets alternativ behåller en rimlig balans mellan intäkter och kostnader är en förutsättning för god ekonomisk hushållning och ger möjlighet att klara oväntade förändringar i världsekonomin.

Att Kalmar klarar balanskravet är av yttersta vikt just nu för att klara de utmaningar den kommunala sektorn står inför, men skapar samtidigt ett reformutrymme för framtiden, menar Folkpartiet Liberalerna.

I övrigt görs satsningar på barn- och unga med över 3,5 miljoner med särskilt fokus på utökade resurser för speciallärare och en förstärkning av elevhälsan."---------

Inga kommentarer: