fredag, juni 29, 2012

Förväntningar viktiga!

Idag är cirka 2 700 ungdomar i åldersgruppen 18-24 år inskrivna som arbetslösa i länet.   Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter olika kompetenser.
Skolan är, som vi sagt tidigare grunden för ett arbete och förutom legitimerade lärare är utbildade studie- och yrkesvägledare de viktigaste personerna för att ungdomar snabbt ska hamna på rätt plats.

Denna vägledning är idag inte prioriterad av majoriteten, trots att det vid varje tillfälle då ungdomsarbetslösheten diskuteras , betonas hur viktigt det är med matchningen. Jag tror att detta är viktigare än någonsin och betyder enormt mycket för att vi får rätt engagemang och kompetens i både näringsliv och offentlig verksamhet.

Och ny kompetens behövs hela tiden eftersom alla verksamheter tenderar att förändras allt snabbare.
Men först måste vi börja tro på barnens kapacitet och ge dem det ansvar som de behöver för att utvecklas. Det arbetet börjar redan i förskolan och är inget projekt utan en självklarhet i det dagliga arbetet. Men någonstans förlorar barnet att ha förväntningar på både sig själv och de vuxna. När sker det?


Inga kommentarer: