måndag, juni 25, 2012

Nyvaknat intresse för skolan!

Ja, nu har jag och alla andra vuxna fått dansa av sig i "små grodorna " och lögner om att "så gör gummorna var de går och var de sitter och var de står". Man kan förstå att de små barnen tittar frågande på sina föräldrar, men de dansar glatt med och de kommer om tjugo år att dansa och sjunga samma sång för sina barn.

Bildning och utbildning . Viktigt för framtiden, men värst vad alla partier helt plötsligt blivit intresserade av att barn ska få lära sig något i skolan.
Det har varit ett ganska hårt motstånd när utbildningsminister Jan Björklund presenterat ett nytt förslag som skulle uppfylla målet om en trygg kunskapsskola där alla oavsett förutsättningar, kan växa.

Här i kommunen har vi liberaler sen flera år haft motioner om läsa-skriva-räknagaranti, speciallärare, skolsköterskor och studie-och yrkesvägledare.
Dessa förslag har fått ett mycket svalt mottagande här i Kalmar, men med Folkpartiet i utbildningsministeriet ska våra förslag nu införas i hela landet. Ny skollag i år kommer tyvärr inte hjälpa de elever som med S-märkt skola kunnat passera alla årskurser utan att ens lära sig läsa och skriva på rimlig nivå.

Socialdemokraternas förväntningar på utbildningsnivån har vaknat först nu, då Sverige redan har fått en ny skolpolitik som sätter varje elev i fokus. Miljöpartiet som haft en politik som legat ganska nära Folkpartiets i skolfrågor vill nu också göra dessa frågor till sina.

Lite kul är att nya Moderaterna vill ha ett test i mognad.
Vi vet att barn som föds tidigt på året har andra förutsättningar än de som föds i slutet, men det har med tiden och våra intagningssystem att göra, och kunde ändras med lite flexibilitet istället.
Ett barns mognad är inte lätt att mäta, och det är bättre att lärarna får använda sin kompetens utifrån barnens egna förutsättningar, som kan vara så otroligt olika oavsett mognad.

Vill nya moderaterna ha en skola som är likvärdig i landet, kan de stödja Folkpartiets förslag om att ge staten ansvaret för skolan.
Jag är verkligen glad att vi lyckats få en liberal skolpolitik på plats, och resultatet kan räknas efter ett barns fulla skolgång i den reformerade skolan.

Inga kommentarer: