tisdag, juni 12, 2012

Varumärket viktigare än lönen.

Tydligen hjälper det inte ens att locka med sjöutsikt!Få söker de dekantjänster som utannonserats till Linneuniversitetet. Varför man bara sökt internt förstår jag inte riktigt. Vill man ha en så tung tjänst, vill man självklart tävla med ALLA .
Man vet ju inte heller om man får de bästa.

Är det så att ingen riktigt vet vilken organisation man söker till för organisation.
Det är lika märkligt i Kalmar kommun kan jag säga?
Där pågår nu en organisationsöversyn av kommunledningskontoret. Det var dock omöjligt att klämma ut vad syftet skulle vara eller vad man ville uppnå.

Varför inga riktlinjer i Kalmar? Ja det skulle jag kunna skriva en hel bok om, men i detta sammanhanget kan det förklara varför alltför få söker tjänsterna till universitetet.

Det enda jag hoppas både för Linn'e och kommunen är att hela Sverige har möjlighet att söka.
Jag hoppas att man för kommunens del kräver hög akademisk kompetens, gärna med ekonomiskt inslag. Vi klagar ofta över att det finns för få huvudkontor och avancerade arbeten i Kalmar. Vi behöver i Kalmar visa att här finns de kvalificerade arbetsuppgifterna och de mest krävande och spännande chefstjänsterna. Men då måste man börja titta utåt och inte bara inåt.

Inga kommentarer: