torsdag, september 13, 2012

En borgen löser det mesta !

Som Ingemar Einarsson , c, så riktigt påpekar är Folkpartiet glada över engagemang från befolkningen. I Påryd värnar man så klart om både arbetstillfällen och att hålla byggnader välrustade.
Socialnämnden har fått i uppgift att se över sina kostnader och röstade för ett mera kostnadseffektivt förslag för boendet till ensamkommande flyktingbarn som visade sig bli tregånger dyrare än andra val.
Det märkliga är att både Anette Lingmerth, s , och högst ansvarig för sociala frågor och Ingemar Einarsson, båda från Södermöre, har engagerat sig i detta ända från förra våren, men haft så lite kontakt med socialnämnden, att de blev förvånade och tagna på sängen av beslutet i socialnämnden.

Deras lösning är typiskt socialdemokratisk!

Kommunal borgen är som ett plåster på alla sår och en lösning på alla problem.
Kommunen blir medfinansiär och skattebetalarna får ytterligare en risk att hantera.

Likt Salve och Arenan innebär det att kommunen kommer att stå för alla tillkommande kostnader som kan hota byggnaden.
Då vore det ärligare mot medborgarna att plocka fram pengarna och kalla det för en regionalpolitisk åtgärd.

faktum är att kommunen inte har ett öre över till oförutsedda utgifter, men borgen verkar vara en outtömlig källa och en snabb lösning på allt i Kalmar!


Inga kommentarer: