lördag, september 29, 2012

Visa allt!

Mycket har hänt sedan jag skrev en debattartikel om mer information till medborgarna i frågor som rör Linneuniversitets lokalisering.
Redan tidigare hade engagerade medborgare försökt få igång engagemanget hos kalmrborna med en namninsamling om folkomröstning.
De bjöd också in till Brofästet, som jag aldrig sett så fullsatt. Extrastolar fanns överallt!
Det var ett bra möte och nu har kommunens företrädare också uppdaterat informationen om processen på Kalmar kommuns hemsida Bra!

Dock saknar jag där det arkitektförslag för Fredriksskans som visats för styrgruppen, men som sedan tydligen fick gruppen att lägga ner det projektet.Och vad är utgångspunkten för den detaljplan som nu görs?

Det omöjliga förslaget som visades för Ölandshamnen är utlagt på hemsidan, men tanken uppstår att detta helt ogenomförbara förslag visades bara för att det andra förslaget skulle framstå som lite mera möjligt.
Allt är ju relativt här i världen.
 Men fanns det bara ett förslag till Fredriksskans?

Jag får sådana frågor och det är väl lika bra att kommunen lägger ut även detta eller dessa  eventuellt omöjligt förslag över Fredriksskan. Skapa förtroende och visa hela processen!

Inga kommentarer: