torsdag, september 06, 2012

Alla vill universitetet väl!

I en debattartikel efterfrågade jag under sommaren större öppenhet och föreslog en informationskväll i
Kalmarsalen. Johan Persson svarade utan att blinka att det" var planerat sen länge". Det satte sprätt på alla som snabbt fick göra detta uttalande trovärdigt . En tid sattes ut och Kalmarsalen bokades snabbt och medverkande inbjöds.

Ikväll hölls denna informationskväll i Kalmarsalen och jag är jätteglad att engagemanget var så stort! Johan berättade utan att blinka att han jobbat för ett universitet sedan han blev kommunalråd och äntligen rodde detta i hamn.
Sanningen är att det är Alliansregeringen som gjort detta möjligt. Regeringen har också lagt in extra miljoner till just denna fusion. Anledningen är att man vill ha universitet i Sverige som klarar en global konkurrens.

Huvuddelen av mötet gick åt att berätta hur nöjd man är med Universitetet och annonserade att de som ifrågasätter de utredningar som gjorts, inte vill universitet väl. Johan Persson antydde t.o.m. att de inte ville ha ett universitet. Denna bristande respekt för andra åsikter
än sina egna är tyvärr betecknande för socialdemokraternas sätt att leda kommunen.

Jag har ju främst kritiserat att vi inte fick något beslutsunderlag innan beslutet om lokalisering.
En hel pärm med beslutsunderlag offentliggjordes dagen efter beslutet!
Men man har verkligen jobbat inför dagens möte. Allt material ligger nu på kommunens hemsida.
Jag tror att åtminstone tjänstemännen efter denna kväll förstod behovet av öppenhet gentemot kalmarborna. Det kan bara bli bättre!
Jag är väldigt glad att jag medverkat till att väcka denna insikt.

Inga kommentarer: