fredag, mars 08, 2013

Samma pengar!

Igår var jag som förtroendevald inbjuden till ett panelsamtal om lärarnas löner i Kalmar kommun.

Den tiifälliga löneförhöjningen förra året för lärarna förde dem knppt över skamgränsen. Kalmars lärare har fortfarande löner under rikssnittet. Jag ser för mig hur jag själv som narkossjuksköterska kämpat för både bättre grundlös och bättre löneutveckling.
Jag har inte svårt att känna lärarnas frustration nu, när offentlig förvaltning lönar anställda med akademisk utbildning och stort ansvar så dåligt.

Majoritetens företrädare skyllde i vanlig ordning på regeringen. men staten ska faktiskt inte gå in och överpröva avtalsparterna och gynna en enskild part så ska det bli en verklig insats för dessa stora grupper måste något radikalt göras. Jan Björklunds satsning med karriärtjänster tar ju oss runt detta oc gör det som kommunen skulle gjort. Man måste klara av att prioritera och det innebär också att spara på saker som är väldigt roliga.

Jag såg uppdrag gransknings program om hur kommunen gynnade Leksands hockeyklubb och man kan faktiskt bara byta till Arenabolaget i Kalmar och lägga karbonpapper emellan.
Lite olika metoder, men effekten blir densamma.
I Kalmar finns  ett sparbeting på skolan sedan 2009. Under samma tid har Kommunen stöttat Arenabolaget med gratisparkeringar och annat som inte var med i kalkylen.
28 miljoner på ett bräde . Vilket lyft det blivit i kärnversamheterna!
"Det är inte samma pengar"" säger man

På gårdagens möte bedyrade alla politiker hur viktiga lärarna var och att man skulle "titta på det".
Löneutvecklingen alltså.
Jag påminde om att man då måste koncentrera sig på kommunens kärnuppgifter och låta andra sköta vuxenunderhållningen.
Idag läste jag  i tidningen att man säger upp lärare i Kalmar för att man måste spara.
Inte ett ord om det i går!

Men det är samma pengar!
Kalmars majoritet lägger mindre resurser till skolan än jämförelsekommunerna. Vi i folkpartiet har i vår alternativa budget alltid prioriterat skolan, men socialdemokraterna lägger alltmer pengar på marknadsföring av sina idrottsevenemang för vuxna.
Nu finansierar de DamEM där Kalmar FF tar in biljettintäkterna. Likaså med. U 21 matcherna.
En ständig påfyllande av resurser till vuxenunderhållningen  medan skolan avskedar lärare för att hålla sin budget..

Kalmar har fantastiska tillgångar som vi absolut ska marknadsföra. Vi ska dessutom bli världsbäst på kommunal service och locka människor med en fantastisk livsmiljö.
Men ju mer majoriten försvagar kommunens ekonomi och t.ex, skolans, desto mera pengar lägger de på marknadsföring och att hålla människor på gott humör med stora event.
Det är inte utan att man får vibbar som knyter an till stora socialistiska regimer.

Men där som här är det samma pengar som ska fördelas av oss förtroendevalda.
Inga kommentarer: