onsdag, mars 20, 2013

Hamnens utveckling måste värnas!

Idag talar  ordförande och Vd i Kalmar Hamn AB om den oro man känner inför etableringen av ett universitet i hamnområdet.  Det blir en enorm skillnad med 7000 studenter gentemot de 700 som verkar där idag.

Tidigare har övriga företag som verkar i hamnen visat sin oro i media och brev till kommunen.
flera tusen invånare har engagerat sig för en folkomröstning, så det är ingen fråga som lättvindigt kan viftas bort.
Man inväntar nu detaljplanen,  som ska svara för utvecklingen i hela området. Det får inte bli som med Gota Media att nästan alla frågor kvarstår trots en detaljplan.
Hur ser de ekonomiska beräkningarna ut?
vad blir det för konsekvenser för byggmarknaden i övrigt och hur möter kommunen dessa?

Det finns också en Översiktsplan som nu är på väg fram och som har stor tyngd i den framtida fysiska planeringen.

I ett ställningstagande i ÖP:n skriver kommunen:
Hamn
"verka för att hamnens utveckling samspelar med stadens övriga behov av utveckling".

Där har Folkpartiet under utställningstiden föreslagit en omvänd syftning under rubriken Hamn:
"verka för att stadens behov av utveckling samspelar med hamnens utveckling".
Jag menar att hamnen kan bara utvecklas i hamnområdet, och det därför måste vara nya byggnader som får anpassas till hamnens verksamhet.

Det kan tyckas vara en bagatell, men det speglar majoritetens  attityd till hamnområdets verksamheter och ställningstagandet ska ligga till grund för framtida planering av staden. 

Men jag tror också att det finns de som faktiskt drömmer om att hamnen låg någon annanstans, men  helst inte i Kalmar där den bara verkar vara i vägen.
Det är en trist inställning och speglar  i ett nötskal  majoritens inställning till företagande.

Inga kommentarer: