tisdag, mars 12, 2013

Avtackning av Johan Persson!

 Johan Persson har idag lämnat sitt uppdrag som ordförande i arbetsutskottet. En till synes överraskad  ordförande blev högtidligt  avtackad av nye ordförande Anders Andersson.
Anders njöt i fulla dra när han redogjorde att Johan nu lämnar efter sju år som ordförande.

Kanske upplevde jag ett déja vu fenomen med en ny målbild av tiden efter nästa val, då jag gärna köper ett par fina böcker när vi ska  avtacka Johan Persson och Anders Andersson.
Ett stort tack till Anders Andersson att jag nu fått denna härliga målbild att arbeta för!


 Anders Andersson älskar makt och titlar, nästan lika mycket som sin nya partner vid makten i Kalmar. I oppossition har han hela tiden hävdat att 2.e vice ordförande ska bort i nämnderna.
I opposition har han alltid hävdat öppenhet i organisationen och oppositionens plats i organisationen. Nu är detta bortförhandlat!

Redan med tillväxtgruppen, som inte under sin tid lämnat ett enda skarpt tillväxtförslag, tycktes det där med öppenhet för oppositionen  vara så viktigt längre.
Centern som fått sina uppdrag genom den valsamverkan vi haft i den borgerliga alliansen, hävdar nu att Centern också i socialistisk majoritet ska behålla dessa  uppdrag som vice ordförande i Personaldelegationen, Södermöre, Kultur och Fritid och Kalmar Familjebad.

Det stör nu inte alls Centern att de nu bidrar till att den socialistiska majoriteten innehar både ordförande-  och viceordförandeuppdrag, tvärtemot vad som varit ordningen i Kalmar kommun under överskådlig tid. De har därmed också förhandlat bort oppositionens rätt till insyn i nämndernas presidium.

Några har frågat varför vi inte tar strid för detta.
I Kalmar har det sedan 2008 pågått "hemliga" möten  men vi satsade på ett gemensamt alliansarbete och en gemensam valplattform som skulle gälla från 2010- 2014.  Men vänsterprasslet fortsatte.
Alliansarbetet fungerar på övriga nivåer i länet och riket och vi verkar i en förtroendebranch.
Den nya socialistiska majoriteten använder maktspel för att ta uppmärksamheten från de ekonomiska  svårigheter de försatt Kalmar i.  Vi vill  kraftsamla kring Kalmars framtid och därför kommer inte Folkpartiet att bidra till nya strider och maktspel om uppdragen.

Ändå var det lite kul idag när jag idag fick en ny målbild med en avtackning av Johan Persson från hans uppdrag. Tack för den!
Inga kommentarer: