fredag, mars 15, 2013

Bra utbildning om nya regler i bolag.

Igår var jag på en mycket bra utbildning om nya regler för de kommunala företagen.


De nya reglerna har införts eller skärpts upp eftersom det, när man överlämnar kommunal verksamhet i bolag, minskar den enskildes möjlighet till insyn och till att påverka.
Nya reglerna bygger bl.a. på rättsfall i Europa och leder till förändringar i ägardirektiv och bolagsordningar.

Bara tanken att rättsfallen kommer från olika prövningar inom EU, gör ju hela denna gemenskap ganska fantastisk. I alla medlemsländer sitter det förtroendevalda och tjänstemän och diskuterar och uppdaterar sina regelverk efter nya rättsfall. I Sverige har vi länge haft inställningen att vi är bäst på tolkningarna, men vi börjar långsamt, långsamt bli en del av EU.

Även kommunstyrelsen har ett ökat uppsiktsansvar och här anser jag att vi redan tidigare kunde haft en mycket bättre tillsyn. Bara en sådan enkel sak som att varje bolag får presentera sin verksamhet i kommunstyrelsen är omöjligt att genomföra i Kalmar kommun.

. Vid den årliga redovisningen till kommunstyrelsen ska man bedöma om verksamheten varit förenlig med de principer man skrivit in i bolagsordningen.Nu när uppsiktsplikten är skärpt  ska kommunstyrelsen vid behov föreslå  åtgärder   till beslut i  kommunfullmäktige
Att det ska gå till beslut i kommunfullmäktige ger medborgaren en gång om året möjlighet till insyn i bolaget och möjlighet att överklaga.

De nya reglerna innebär en liten ökad makt till medborgaren, men insynen är ändå kraftigt beskuren i kommunala bolag. Nu får vi se om majoriteten tar till sig de nya reglerna fullt ut, eller om det blir ännu en Kalmarmodell.Inga kommentarer: