måndag, mars 18, 2013

Utbildningen äntligen på allas läppar!


Ett utdrag ur Jan Björklunds tal vid vår riksstämma i år:
"Förr ville inga andra partier tala om skolfrågor. Nu vill alla partier tala om skolan. Det är en fantastisk utveckling. För utbildningsfrågorna är de viktigaste frågorna för framtiden.


När jag flyttade in på utbildningsdepartementet i oktober 2006 så hade resultaten i skolan varit sjunkande i 15 år. Jag tänkte att det måste finnas fullt av utarbetade förslag på vad som nu ska göras, redo att sättas i sjön. Jag öppnade översta skrivbordslådan i Baylans gamla skrivbord. Det var tomt. Jag öppnade nästa. Helt tomt. Jag letade i hyllorna. Fanns inget. Jag lyfte på skrivbordsunderlägget – inte ens en post-it-lapp. Kunskapsresultaten hade sjunkit i åratal men socialdemokraterna satt med armarna i kors.
Den arbetsro som borde ha funnits i våra klassrum, hade i stället lagt sig över det socialdemokratiska utbildningsdepartementet.

För knappt tre månader sedan fick eleverna i årskurs sex betyg för första gången på trettio år. Den 1 december i år börjar kravet gälla att en lärare som fastanställs ska inneha lärarlegitimation. De nya skärpta antagningskraven till universiteten börjar gälla hösten nästa år, 2014. De första lärarstudenterna i den nya lärarutbildning vi infört med högre krav avlägger examen 2015, om två år."

Som sagt, skolfrågorna diskuteras nu livligt och i Kalmar arbetar Jonas Hellberg, S med att göra en Kalmarmodell av alla nya förslag som Jan Björklund lagt fram. Idag skriver han tillsammans med Baylan i Barometern och beskriver i princip Folkpartiets förslag som sina egna.

De tycker uppenbarligen själva att den tidigare utbildningspolitiken varit helt kass och vill i princip ändra allt, men med en viktig skillnad. Vi liberaler vill att varje elev ska bli sedd som en individ, medan S vill att alla ska formas att passa in i deras mönstersamhälle.
De klagar på att resultaten fortfarande försämras. Ja, det är alarmerande!
Men nya skollagen är med myndighetsmått precis satt i sjön och reformerna är inte fullt ut genomförda ännu.
Sen tar det tyvärr flera år att fullt ut rätta till den socialistiskt formade skolan som nu försätter så många barn  i utanförskap redan innan de fått prova ett arbetsliv.

  Idag skriver Christer Nylander, som varit ordförande i programkommitten för FP på DN-debatt, om skolan i förslaget till partiprogram.
 "En skola med kunskapsfokus skapar jämlikhet och gör oss konkurrenskraftiga. En socialliberal huvuduppgift är att sträva efter jämlika livschanser. Viktigast är en väl funge­rande kunskapsskola med höga ambitioner för varje elev. Tydliga kunskapskrav, tidiga utvärderingar och trygga klassrum är viktigt för den enskilda individen men också för Sveriges konkurrenskraft."

Den omfattande förändring som genomförts går inte att sammanfatta. Men det finns flera utmaningar!


Att alla partier nu vill kidnappa vår skolpolitik är väl det bästa betyg den kan få!


Inga kommentarer: