torsdag, maj 30, 2013

Ur hand i mun!


 

 

Majoriteten har ”på grund av det osäkra läget” beslutat att avbryta budgetprocessen och skjuta beslutet om budget för 2014 framför sig. Oppositionen har inte fått besked om i vilken höstmånad de ska föreslå kommunfullmäktige en  budget. Det innebär naturligtvis en ökad osäkerhet för kommunens verksamheter och för kommunens invånare istället.

 
Det är inte omöjligt att ”det osäkra läget” är ett uttryck för att den nya majoriteten med S, V och C har svårt att enas och att de behöver mera tid på sig.

Ovanan att spendera pengar som man ännu inte har verkar ändå Centern ha anpassat sig till ganska snabbt. Servicenämnden begärde redan i våras att förstärka budgeten ur resultatutjämningsfonden, men fick nej. Revisorerna har pekat på eftersatt fastighets- och vägunderhåll och detta är naturligtvis årliga kostnader som ska följa en viss planering.

 

I måndags fanns en motion från mig om förskolornas behov när barngrupper blir för stora och därmed svårigheten att se alla barns behov. Motionen föreslog en utökad barnomsorgsgaranti där man i verksamheten tillsammans med föräldrarna fastställer viss kvalitet.

 

Beskedet jag fick av vänstern i kommunfullmäktige var att man ska besluta om sådant här i budget.
Och det tycker jag också.

Den åsikten hindrade inte majoriteten att nästa dag ta av pengar som kommunen ännu inte har och besluta att utöka budgetramen till vägåtgärder. Det finns ”starka indikationer” på att AFA-pengar kommer att återbetalas under året, och de ska majoriteten förstås sätta sprätt på, trots att kommunen har ett prognostiserat underskott redan.


Självfallet ska vägarna hållas i gott skick, men lika viktigt  är att små barn får en bra start i livet. Det är inte lika tydligt när ett barn går sönder- det visar sig kanske inte förrän i tonåren, och då är det en annan påse pengar. Idag överskrider socialförvaltningen budget varje år för att kostnader för familjehemsplaceringar ökar. Och de sliter ändå med sina kostnader. Kostnader för biståndet (socialbidraget) har inte stigit, där jobbar de hårt för att hjälpa människor till försörjning.

En satsad miljon i förskolan kan ge mångdubbelt igen i andra förvaltningar. Och nu talar jag bara om pengar. Det är ett fruktansvärt trauma när unga människor tappar tron på sig själva och sina framtidsmöjligheter och det är   fruktansvärt för alla runt detta barn.

 Det är därför jag tror att vi i Kalmar måste satsa mycket mera på barnen och hela deras utbildning.
Då räcker det självklart inte att lägga upp lite tillfälliga pengar, men pengarna behövs.

 Kalmars nya majoritet med S,V och C har ännu inte lagt en egen budget utan lever ur hand i mun och delar ut pengar som kommunen ännu inte fått. Deklarationen " vi tar ansvar"  . Var det en utebliven budget de menade då?

 

 

 

Inga kommentarer: